Душан Павловић ради као истраживач сарадник и уједно је докторант у оквиру ЛАСТ-ЈД ЕМ програма (Law, Science and Technology). Овај програм докторских студија има интердисциплинарни карактер са циљем да пружи иновативно и интегрисано знање из области Права информационо-комуникационих технологија (Право ИКТ), Правне информатике и Биоетике. У оквиру овог програма Душан истражује правне аспекете онлajн коцкања, са акцентом на заштиту потрошача у Европској Унији. Своје истраживање спроводи у 4 универзитетска центра, и то у департманима који се баве прочавањем Права ИКТ и Правном информатиком – ЋИРСФИД, УНИТО, ИДТ - Барселона и ТИЛТ.

Душан је дипломирао на Правном факултету, Универзитета у Нишу. Титулу ЛЛ.М. стекао је на Лајбниц Универзитету у Хановеру, у оквиру ЕУЛИСП програма. Током мастер студија усавршавао се на Институту за правну информатику Лајбниц Универзитета у Хановеру и на Институту за правну информатику Универзитета у Стокхолму. Мастер тему „Онлајн коцкање и слобода пружања услуга у јединственом европском тржиту“, као и целокупне мастер студије завршио је са похвалом „магна кум лауде“.

По повратку у Србију, Душан је завршио и мастер студије међународног менаџмента на Економском факултету, Универзитета у Нишу са мастер темом „Упоредна анализа регулативе електронског пословања Европске Уније и Републике Србије“.

Пре одласка у иностранство на докторске студије, Душан је скоро 10 година радио у већем броју невладиних организација и био укључен у реализацију већег броја пројеката из различитих области - од заштите људских права до развоја предузетништва. Од 2012. године је стручни сарадник Јакте - удружења приређивача игара на срећу Републике Србије.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ., Author at PravoIKT

Author: Душан Павловић, LL.M. M.Econ.

 • ИП адреса као податак о личности

  ИП адреса као податак о личности

  Суд правде Европске Уније донео је одлуку по којој је динамичка ИП адреса посетиоца неке веб-стране податак о личности, у складу са Директивом 95/46 ЕУ (Директива о заштити података Европске уније). ИП адреса као податак о личности дуго је била предмет дискусије. На први поглед, чини се да је Суд разрешио ову дилему. Међутим, дубља анализа пресуде наговештава да ИП адреса неће баш у сваком случају имати тај статус.

 • Уредба Европске Уније о заштити података о личности

  Уредба Европске Уније о заштити података о личности

  Након дуге јавне дискусије, низа усаглашавања предлога текстова и разматрања преко 4.000 амандмана, средином априла 2016. године објављена је вест да су се институције Европске Уније усагласиле око коначаног текста Уредбе о заштити података о личности. Нова Уредба Европске Уније о заштити података о личности ступа на снагу у року од две године од момента објаве у службеном листу.

 • Регулисање нових технологија: дилеме и вредности

  Регулисање нових технологија: дилеме и вредности

  Регулисање нових технологија је проблематично имајући у виду експоненцијални развој и непредвиђене последице које нове технологије доносе. Аутор указује на филозофско-социолошку дилему у регулисању нових технологија и њен однос према одређеним друштвеним вредностима.

 • Агрегација података и угрожавање приватности

  Агрегација података и угрожавање приватности

  Савремене компаније тешко да би могле да повећају сопствену конкурентност без агрегације пословних података. У овом тексту, аутор разматра позитивне и негативне аспекте које агрегација података о личности може у реалном животу изазвати у односу на право на приватност.

 • Здравље или приватност онлајн коцкара?

  Здравље или приватност онлајн коцкара?

  Онлајн коцкање је индустрија са потврђеним развојним потенцијалом. У Европском јединственом тржишту сектор услуга онлајн коцкања има највећи годишњи раст – готово 15%. Но, развој онлајн коцкања прате велики изазови и контроверзе. Проблеми правне, економске и политичке природе константно утичу на развој ове индустрије. Један од најсвежијих изазвова, јесте правне природе и тиче се заштите приватности онлајн коцкара.

 • Биткоин и онлајн коцкање

  Биткоин и онлајн коцкање

  Биткоин је још увек нов феномен у домену финансија који се позиционира у области игара на срећу, али са евидентно прогресивним тенденцијама. Његове особине чине га јако атрактивним, обзиром да има има одређене предности у односу на традиционалне валуте и инструменте финансијских трансфера. Основне предности јесу те да Биткоин омогућава изузетно брзе и неупоредиво јефтиније трансакције него што је то случај са традиционалним валутама. Но, употреба Биткоина у онлајн коцкању свакако има своје предности, али и мане.

 • Зависност од коцкања на Интернету

  Зависност од коцкања на Интернету

  Интернет је омогућио коцкање у далеко другачијој атмосфери у поређењу са традиционалним коцкањем, али је повећао доступност коцкања. Аутор у овом чланку разматра аспекте везане за зависност од коцкања на Интернету од настанка зависности, преко њене учесталости до знакова по којима се може препознати.

 • Верификација година старости: пример онлајн коцкања

  Верификација година старости: пример онлајн коцкања

  У ситуацијама у којима се куповина производа или услуга може реализовати само са лицима која су пунолетна, процес верификације година старости купца се намеће као неопходан. На Интернету постоји огромна понуда услуга и производа који могу да изазову штетне последице за одређене категорије потрошача. Без обзира на различита научна разматрања у којој мери поједини прозводи и услуге нарушавају здравље појединих категорија потенцијалних потрошача, закони у овој области најчешће забрањују малолетним лицима да купују одређене врсте роба и услуга.

 • Пут свиле (Silk Road) – злоупотреба Биткоина и илегална онлајн тржишта

  Пут свиле (Silk Road) – злоупотреба Биткоина и илегална онлајн тржишта

  Пут свиле (Silk Road) је једно од првих виртуелних тржишта илегалних производа и услуга на Интернету на коме се као средство плаћања користи Биткоин. *Silk Road* је у скоријем периоду постао јако актуелан због покретања поступка против креатора и главноодговорног за функционисање овог тржишта. У јануaру 2015. године покренут је поступак пред Федералним судом Менхетена против окривљеног Роса Улберта. Процес против Улберта, који је у онлајн свету деловао под псеудонимом Страшни Пират Роберт, је јако интересантан због низа материјалних и процедуралних правних питања…

 • Како функционише Биткоин?

  Како функционише Биткоин?

  Како функционише Биткоин? Ко се крије иза имена Сатоши Накамото и које су правне последице употребе ове криптовалуте?

 • Биткоин (енг. Bitcoin) – појам и значај

  Биткоин (енг. Bitcoin) – појам и значај

  Шта је Биткоин? Средство размене које има одређену вредност, дигитална валута, или нешто више? Које се карактеристике традиционалних валута могу препознати у Биткоину (нпр. новац као средство штедње), а које не могу? Пред вама је чланак који кроз конкретне примере објашњава појам и значај Биткоина као дигиталне, децентрализоване валуте.

 • ICE Totally Gaming

  ICE Totally Gaming

  У периоду од 2. до 4. фебруара 2015. gодине у Лондону је одржан је осми ICE Totally Gaming. ICE је највећи догађај на свету у области коцкања. Привредници, регулатори, представаници државних агенција, предстваници стручних тела, истраживачи из целог света и сви они професионалци који се суочавају са сличним изазовима циљна су група овог догађаја.

 • Рекламирање онлајн коцкања у Европској Унији

  Рекламирање онлајн коцкања у Европској Унији

  Рекламирање онлајн коцкања у Европској Унији подложено је баријерима сличним оним које постоје код пружања услуга онлајн коцкања. Обзиром да се принцип слободе пружања услуга у унутршњем тржишту ЕУ не примењује на сектор коцкања, национална законодавства држава чланица регулишу област рекламирања коцкања самостално. Због тога је ова област законодавно нехармонизована на нивоу уније.

 • Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (6)

  Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (6)

  Текст представља најбитније закључке из праксе Суда правде Европске Уније која се односи на коцкање и онлајн коцкање. Текст објашњава рестритктивни приступ регулисања игара на срећу у ЕУ, начин и разлоге тумачење појединих одредби Европског уговора као и проблеме који се односе на легитимност монопла, законитост оглашавања као и друге.

 • Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (5)

  Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (5)

  Текст представља најбитније закључке из праксе Суда правде Европске Уније која се односи на коцкање и онлајн коцкање. Текст објашњава рестритктивни приступ регулисања игара на срећу у ЕУ, начин и разлоге тумачење појединих одредби Европског уговора као и проблеме који се односе на опорезивање добити од коцкања.

 • Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (4)

  Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (4)

  Тескт „Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ“ предствља хронолошки, четврти наставак судске праксе Суда правде ЕУ. Судска пракса се односи на коцкање и онлајн коцкање, са посебним освртом на слободу пружања услуга у јединственом европском тржишту. Анализирани случајеви: Маркус Штос и остали, Кармен Медија, Енгелман.

 • Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (3)

  Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (3)

  Трећи наставак судске праксе Суда правде ЕУ. Судска пракса се односи на коцкање и онлајн коцкање, са посебним освртом на слободу пружања услуга у јединственом европском тржишту. Преглед случајева који су маркирали развој судске праксе у овој области, на територији ЕУ.

 • Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (2)

  Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (2)

  Ово је наставак текста који описује релевантне предмете Суда правде ЕУ који се тичу коцкања и онлајн коцкања. Досадашња пракса Суда у вези са коцкањем, укључујући онлајне коцкање, састоји се од двадесетак случајева. Анализа случајева односи се на слободу пружања услуга у једниственом европском тржишту и пружња услуга коцкања и онлајн коцкања.

 • Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (1)

  Слобода пружања услуга и коцкање у пракси Суда правде ЕУ (1)

  Овај текст описује релевантне предмете Суда правде ЕУ који се тичу коцкања и онлајн коцкања. Досадашња пракса Суда у вези са коцкањем, укључујући онлајне коцкање, састоји се од двадесетак случајева. Анализа случајева односи се на слободу пружања услуга у једниственом европском тржишту и пружња услуга коцкања и онлајн коцкања.

 • Онлајн коцкање у Великој Британији: Промене закона

  Онлајн коцкање у Великој Британији: Промене закона

  Маја 2013. године Парламенту Велике Британије представљене су промене Закона о лиценцирању и рекламирању коцкања. Oператори који намеравају да даље легално послују у Великој Британији, укључујући и оне који су регистровани у оф-шор зонама, морају да се лиценцирају у овој држави, јер ће се у супротном сматрати илегалним пружаоцима услуга онлајн коцкања.

 • Европска конференција о коцкању

  Европска конференција о коцкању

  У периоду од 9. до 12. септембра у Хелсинкију је одржана десета редовна Европска конференција о коцкању у организацији Европског удружења за студије о коцкању. Око 300 научних истраживача, представника регулаторних тела, невладиног сектора, јавних установа и индустрије из 37 држава присуствовало је конференцији. 85 радова је представљено, као и 20 постера. Конференција је имала интердисциплинарни карактер. Научни радови, достигнућа, као и ставови из области психологије, политике, права и ИКТ-а представљени су кроз пленарне и паралелане сесије.

 • Право заштите потрошача и Директива 2011/83

  Право заштите потрошача и Директива 2011/83

  Oктобра 2011. године Савет министара ЕУ усвојио је нову директиву о заштити потрошача у Европској Унији. Нова директива мења амандманима већ постојеће сродне директиве и јача права потрошача, посебно у областима везним за онлајн куповину. Државе чланице ЕУ имају рок да до 13. јуна 2014. године почну да примењују парвила из директиве путем својих националних закона.

 • Развој онлајн коцкања. Део 2 – Проблем коцкања и изазови за право ЕУ

  Развој онлајн коцкања. Део 2 – Проблем коцкања и изазови за право ЕУ

  У првом тексту посвећеном развоју онлајн коцкања ”Део 1 – настанак, прогрес и опозиција”, поставили смо терен за даље истраживање ове области. Чланак који је пред вама је други у низу текстова на ову тему. Иако је формални разлог за забрану онлајн коцкања на територији САД-а био везан за борбу против тероризма, један од разлога […]

 • Фејсбук, фотографије малолетница и заштита приватности корисника

  Фејсбук, фотографије малолетница и заштита приватности корисника

  Док Фејсбук страна „Највеће дроље основних и средњих школа“ добија на популарности мало ко размишља о заштити приватности корисника. Поред фотографија остављени су и други лични подаци, као што су име, презиме, град у коме се живи, а у неким случајевима наведена је и школа коју похађа конкретно лице на слици.