Онлајн коцкање у Великој Британији - промене закона

Онлајн коцкање у Великој Британији: Промене закона

Експерт за онлајн коцкање, докторски кандидат ЛАСТ-ЈД ЕМ студија, мастер права и мастер економије

  • googleplus
  • linkedin

Маја 2013. године Парламенту Велике Британије представљене су промене Закона о лиценцирању и рекламирању коцкања. Промене су у међувремену усвојене и ступају на снагу 1. октобра 2014. године. До 1. октобра све компаније које се рекламирају и пружају услуге онлајн коцкања грађанима Велике Британије морају да усагласе своје пословање као и статусна питања са новим одредбама закона. Тржиште за онлајн коцкање у Великој Британији је најразвијеније тржиште на свету. Вредност му се процењује на око 1.7 милијарди Британских фунти.

Официјални став регулатора у вези промена закона јесте да ће новим законским одредбама бити омогућено корисницима услуга онлајн коцкања да боље упознају своја права и обавезе. Такође законске промене утицаће на транспарентније пословање, као и на лакше откривање сумњивих пословних активности. Најзад, промене би требале да утичу на унапређење заштите потрошача кад је у питању онлајн коцкање у Великој Британији.

Принцип супсидијарности и пракса Европског суда правде омогућили су да свака држава чланца ЕУ регулише област коцкања у складу са својим националним политикама. Пружаоци услуга онлајн коцкања морају да прибаве лиценцу, као и да поштују законске одредбе, државе чланице чијим грађанима пружају услугу. Међутим Велика Британије је готово једина у ЕУ примењивала принцип апсолутне слободе пружања услуга онлјан коцкања на јединственом европском тржишту. Фактички оператори који су били лиценцирани у некој од држава чланица ЕУ сматрани су легалним оперторима од стране британских власти. Међутим, супротна ситуација није била идентична – оператори лиценцирани у Великој Британији сматрани су илегалним пружаоцима услуга у другим државама чланицама ЕУ (нпр. у Италији где су блокирани од стране италијанских власти).

Последица такве тржишне и законодавне реалности огледа се у томе да је мање од 15% пружаоца услуга онлајн коцкања грађанима Велике Британије заправо регистрована у овој држави. Преко 85% оператора лиценцирани су ван Велике Британије. Но, до 1. октобра сви оператори који намеравају да даље легално послују у Великој Британији, укључујући и оне који су регистровани у оф-шор зонама, морају да се лиценцирају у овој држави, јер ће се у супротном сматрати илегалним пружаоцима услуга онлајн коцкања.


Објављено

у

,

од