Сарадници сајта ПравоИКТ

Сарадници

ми смо

неформална група експерата из Србије, региона и Европе. Обухватамо различите области права информационо-комуникационих технологија. Наша мишљења и ставови се могу разликовати. Делимо независност у раду, стручност у приступу темама о којима пишемо и тежњу за унапређењем права ИКТ.

ми хоћемо

да изградимо српску мрежу правника специјализованих за ИКТ, да допринесемо поштовању људских права у овој области, да поделимо своје знање и искуство, да допринесемо усклађивању српског правног система са правом ЕУ и да подигнемо свест о значају права ИКТ за модерно информационо друштво.

нудимо

информације о праву ИКТ, публицитет сарадницима и њиховим организацијама, анализу српског, европског и међународног законодавства, практичне савете за примену права ИКТ, предлоге за унапређење заштите људских права у области ИКТ…

оснивачи

Душко Мартић

Душко Мартић

Истраживач у оквиру ЛАСТ-ЈД ЕМ програма (Law, Science and Technology PhD), члан Програмског савета Друштва судија Србије и мастер права Европских Интеграција.

linkedin | сви текстови

сарадници

Душан Павловић

Експерт за онлајн коцкање, докторски кандидат ЛАСТ-ЈД ЕМ студија, мастер правних и мастер економских наука.

linkedin | сви текстови

Срђан Рајчевић

Директор Агенције за информационо друштво Републике Српске, дипломирани правник, дипломирани инжењер рачунарства, магистар пословно-правних наука. Заинтересован за правне аспекте ИКТ-а. Идејни творац више закона из области развоја информационог друштва у РС.

linkedin | сви текстови

Сања Мандарић

Самостални адвокат са праксом усмереном на породично и облигационо право и интересовањем за међународну судску праксу у области права ИКТ.

linkedin | сви текстови

Адриана Миновић

Саветник за питања унутрашњег тржишта при Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије.  Члан Преговачке групе за информационо друштво и медије. Области: е-трговина, е-банкарство, регулаторна политика и стратешко одлучивање у области телекомуникација.

linkedin | сви текстови

Никола Клиска

Адвокат специјализован за право интелектуалне својине, нелојалну конкуренцију и привредно право. Сарадник канцеларије Живко Мијатовић & Партнери.

linkedin | сви текстови

Милан Војводић, ПравоИКТ

Милан Војводић

Дипломирани правник са фокусом на информациону безбедност. Ради у Министарству трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за информационо друштво. Био члан делегације Р. Србије на скринингу у оквиру ПГ 10 – Информационо друштво и медији.

сви текстови

Милош Стојковић

Сарадник у Адвокатској канцеларији Живковић Самарџић, члан радне групе за израду Нацрта закона о оглашавању, члан правног тима АНЕМ-а и екстерни консултант SHARE DEFENSE.

linkedin | сви текстови

Сава Павловић ПравоИКТ

Сава Павловић

Адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Живковић Самарџић, са праксом у областима права телекомуникација, медијског права, права оглашавања и права конкуренције.

сви текстови

Љубиша Кувекаловић ПравоИКТ

Љубиша Кувекаловић

Експерт за правну регулацију електронских медија. Виши правни саветник при Регулаторном телу за електронске медије (раније РРА). Члан неколико радних група за израду закона и подзаконских аката из области. Члан Преговарачке групе 10 – информационо друштво и медији.

сви текстови

Никола Милованчевић ПравоИКТ

Дипломирани правник фокусиран на судску праксу у области ИКТ. Носилац сертификата „Специфичности вештачења у области информационих технологија“. Запослен у Редакцији ЈП Службени гласник, задужен за вођење и ажурирање Правно-информационог система Републике Србије.

linkedin | сви текстови

Тамара Момиров

Студент мастер студија на Duke Law School, носилац Judy Horowitz стипендије, и волонтер у канцеларији Повереника.

linkedin | сви текстови

Милорад Дебељачки

Милорад Дебељачки

Секретар Радне групе за израду Нацрта Закона о заштити података о личности при Министарству правде Републике Србије. Консултант Multi Donor Trust Fund-а. Мастер права.

linkedin | сви текстови

Стефан Лакићевић

Стефан Лакићевић

Мастер права интелектуалне својине и адвокат усмерен на право информационих технологија, право конкуренције, право професионалног спорта, право индустрије забаве као и изградња бренд идентитета са нагласком на праву интелектуалне својине.

twitter | сви текстови

Vladimir-Marenovic-PravoIKT

Владимир Мареновић

Aдвокат чија је пракса усмерена на права интелектуалне својине и нелојалну конкуренцију и искуством у области жиговног права, домена, пословне тајне и заштите потрошача. Арбитар Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије.

linkedin | сви текстови

Тамара Митровић

Тамара Митровић

Асистент редакције ПравоИКТ. Задужена за квалитет текстова, друштвене мреже и односе са медијима. Студент Филолошког факултета Универзитета у Београду

twitter | сви текстови

Виктор Живојиновић

Виктор Живојиновић

Дипломирани правник запослен у Канцеларији за младе и сарадњу са удружењима. Члан скупштине Савеза слепих Београда. Специјалност: права особа са инвалидитетом, регулација асистивних информационо-комуникационих технологија.

twitter | сви текстови