инфо

зашто постојимо?

ПравоИКТ је последица незадовољства степеном развоја српске правне праксе у области права информационо-комуникационих технологија, и жеље за његовим унапређењем. Наш циљ је да објављивањем стручних текстова и окупљањем експерата изградимо интерактивну базу знања на српском језику и позитивно утичемо на:
подизање свести о правним изазовима развоја ИКТ;
осавремењавање српског правног система увођењем нових права и модерних механизама заштите;
смањење правне несигурности у области права ИКТ.

о чему пишемо?

ПравоИКТ: Serbian ICT Law Resource се бави широким спектром тема везаних за информационо-комуникационе технологије. Најважније су:
приватност и заштита података о личности – основно људско право, темељ демократског друштва и једно од најактуелнијих питања ИКТ.
рачунарство у облаку – способност стварања, чувања и обраде података путем сервиса доступних преко Интернета и тренд измештања обраде података са персоналних рачунара у мрежу, облак, отварају бројна правна питања и недоумице.
Интернет ствари – следећа фаза развоја Интернета; технолошка револуција која омогућава интеграцију комуницирајућих објеката у свакодневицу и мења начин на који посматрамо свет око себе.
е-Управа – употреба информационо-комуникационих технологија у обављању јавне власти, комуникације или пружања услуга грађанима.
онлајн коцкање – виртуелне кладионице и казина, развој правне регулативе и одговарајуће судске праксе.
е-Трговина – нови модели пословања засновани на ИКТ и осврт на законодавство које их уређује.

коме се обраћамо?

ПравоИКТ: Serbian ICT Law Resource се обраћа свима који траже конкретне, тачне информације о овој области, а нарочито:

правницима – који хоће да се информишу, поделе своје знање и искуство објављујући чланке и промовишу сопствену или праксу организације за коју раде;
приватном сектору – појединцима, адвокатским канцеларијама, компанијама или агенцијама за људске ресурсе у потрази за правним експертима специјализованим за право информационо-комуникационих технологија;
јавном сектору – запосленима у законодавној, управној или судској власти који раде на изради, примени или тумачењу закона из области права ИКТ, државним службеницима задуженим за увођење acquis communautaire у српско право;
невладиним организацијама – чији је циљ праћење поштовања људских права у области информационо-комуникационих технологија, заштита потрошача, или унапређење и реформа правног система Србије;
новинарима – који се баве сродним темама, и траже стручно мишљење или експерта који може да пружи тачне информације и интервенише на неку од тема везаних за право и информационо-комуникационих технологија.
учесницима ЕУ пројеката – којима висок ниво поштовања права из области ИКТ представља обавезу у поступку израде и подношења пројектне документације.

претрага садржаја