Биткоин и онлајн коцкање - ПравоИКТ

Биткоин и онлајн коцкање

Експерт за онлајн коцкање, докторски кандидат ЛАСТ-ЈД ЕМ студија, мастер права и мастер економије

  • googleplus
  • linkedin

Увод

Највећи проценат финансијских трансакција у вези са онлајн коцкањем одвија се у неким од најпоуларнији валута данашњице – УСД, ГБП или ЕУР. Најпопуларнији инструменти за трансфер средстава јесу платне кратице (дебитне и кредитне), банкарски трансфери, као и електронски новчаници (нпр. Скрил, Нетелер).

Биткоин је још увек нов феномен у домену финансија који се позиционира у области игара на срећу, али са евидентно прогресивним тенденцијама. Његове особине чине га јако атрактивним, обзиром да има има одређене предности у односу на традиционалне валуте и инструменте финансијских трансфера. Основне предности јесу те да Биткоин омогућава изузетно брзе и неупоредиво јефтиније трансакције него што је то случај са традиционалним валутама. Но, употреба Биткоина у онлајн коцкању свакако има своје предности, али и мане.

Биткоин и онлајн коцкање: потенцијал за даљу развој

Биткоин је настао као последица иновативности и либертаријанских идеја у вези са слободним Интернетом. Слобода на Интернету данас јесте актуелна тема и у великој мери везана је за константно урушавање приватности корисника.

Биткоин је механизам који повећава ниво приватности на Интернету са тенденцијом стварања потпуне анонимности корисника. Самим тим Биткоин је користан за онлајн коцкаре обзиром да коцкари у виртуалном окружењу најчешће не желе да буду изложени радозналим погледима и знатижељи других лица.

Но, управо та чињеница може да буде и контрапродуктивна по заштиту самих коцкара. Висок степен заштите података о личности коцкара утиче на смањење могућности препознавања коцкара који су регистровани као патолошки коцкари, или пак на препознавање коцкара са потенцијалом да постану патолошки коцкари.

Висок степен анонимност онлајн коцкара је циљ који је у супортности са високим стандардима идентификације онлајн коцкара. Уколико су стандарди регистрације и идентификације коцкара ниски, свакако да се повећавају могућности да лица којима је забрањено коцкање (нпр. малолетна лица) створе лажне профиле и приступе онлајан коцкарницама. Чињеница јесте да велики број пружоаца услуга онлајн коцкања у Биткоинима има ниске стандарде идентификације и регистрације будућих коцкара.

Проблем који се надовезује на горе описане, је регулација коцкања у Биткоинима. Наиме, са крајње правног становишта још увек није најјасније шта јесте Биткоин. Структура ове дигиталне, децентралозоване валуте је таква да се она у великој мери разикује од традиционалних валута. Због тога проблеми лиценцирања пружаоца услуга и опорезивања представљају изазов. Но, проблеми овог типа тичу се индустрије приређивача игара на срећу и државе.

Са друге стране, нејасна регулатива у овом домену утицала је на стварање великог броја нелиценцираних пружаоца усулуга онлајн коцкања. Поред тога што илегални пружаоци услуга онлајн коцкања не плаћају порез готово ни једној држави (или пак то раде тамо где су порези изузетно ниски), пробелми који се јављају са нелегалним пружаоцима услуга тичу се и фер приређивања игара на срећу. Једноставно, ако не постоји надзорни орган који контролише рад пружаоца услуга, тешко да било ко може да гарантује да понуде игара на срећу имају фер карактер и да ће пружалац услуга испоштовати своје обавезе према онлајн коцкару. Но, суштина функционисања Биткоина јесте та да свака трансакција мора да остане забележена у блоковима и инкорпорирана у ланац блокова. Ова јединствена структура енкрпиције јесте транспарентна и доступни свима. Без намере да детаљно улазимо у конкретне могућности, треба имати у виду да транспарентност смањује могућности за преварне активности.

Пробелми регулације Биткоина, а не ретко и комерцијалних ентитета који послују у Биткоинима имају и своје позитивне стране које се тичу онлајн коцкања. Иако је у пракси тешко омеђити тржиште онлајн коцкања у складу са националним границама, макар у теорији онлајн коцкање је регулисано на старомодни начин (једна држава – један законодавни систем – национални надзорни систем).

Ипак, употреба Биткоина у сврху онлајн коцкања може да створи (ако већ није) неформални супернационални систем који пружа могућности за развој тржишта и индустрије онлајн коцкања. Употреба Биткоина стимулисла је иновативност и кретивност у развоју индустрије. Иако су примарне асоцијације за Биткоин везане за трансфер вредности, треба имати у виду да је Биткоин нова технологија која мења структуру и нека од правила постојећих игара на срећу.

Биткоин и онлајн коцкање: будући изазови

Даљи изазови у развоју заједништва Биткоина и онлајн коцкања везани су најпре за будућу регулацију Биткоина. Наиме, велике контраверзе јављају се у вези са коришћењем Биткоина. Чињеница јесте да трансфер Биткоина не може да се контролише путем већ постојећих мера надзора. Због тога, владе и надзорне службе теже ка креирању законодавних оквира који би омогућили ефективни надзор Биткоина. Ипак у овом тренутку нико није сигуран како ефективана (па даље и ефикасана) регулација треба да изгледа.

Недостатак регулације свакако ствара читав низ безбедоносних проблема. Индустрија коцкања је често била параван за различите криминалне активности, па је и сама често била криминализована. Потенцијал прикривања финансијских токова ствара могућности за криминалне активности и угрожавање безбеднбости како онлајн коцкара тако и шире заједнице.

На крају, последњи у низу великих изазова тиче се едукације корисника. Уколико онлајн коцкар жели да изврши трансакцију путем неких од традиционалних система трансфера валута (картицом или банкарским трансфером) није неопходно да буде упознат и са техничким елементима трансфера. Иако коришћење Биткоина није компликовано, постоји потреба да корисник ипак има основна знања о томе како функционише Биткоин и шта он заправо јесте. Недостатак знања о новим технологијама, укључујући и Биткоин је препрека за његов још прогресивнији развој и употребу.


Објављено

у

,

од