Милорад Дебељачки тренутно ради као консултант Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support, Reform / Accession Facilitation Unit при Министарству правде Републике Србије. Као члан делегације Републике Србије у оквиру  Преговарачког Поглавља 4 (Слобода кретања капитала), учествовао је на билатералном скринингу пред Европском Комисијом 2014. године.

Поред других дужности, секретар је Радне групе за израду Нацрта Закона о заштити података о личности, у оквиру које прати усклађеност Нацрта Закона са правним тековинама Европске уније, као и друге обавезе потребне за израду новог Закона. Учествовао у стручној посети Сегедину ради стицања знања о уређењу заштите података о личности у Мађарској коју су представили представници мађарских установа.

Радио као адвокатски сарадник у адвокатској канцеларији у Београду и као судијски приправник у Вишем суду у Сомбору.

Основне и мастер студије завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. На мастер студијама био награђен стручном посетом међународним судским установама у Хагу. Такође, мастер студије завршио у Њу Орлеансу на Правном факултету Лојола из области интелектуалне својине. Учествовао као судија на moot court-u из међународног јавног права 2013. године на Правном факултету Лојола у Њу Орлеансу.

Положио правосудни испит. Течно говори енглески језик.

Milorad Debeljački, Author at PravoIKT

Author: Милорад Дебељачки

  • Закон о заштити података о личности: Радна група за израду нацрта

    Закон о заштити података о личности: Радна група за израду нацрта

    Закон о заштити података о личности усвојен је крајем 2008. године, а почео је са применом 1. јануара 2009. године. Од почетка примене Закон је према оцењиван као делимично усклађен са релевантним прописима Европске уније у овој области. Овај текст описује методологију рада Радне групе за израду новог Нацрта Закона о заштити података о личности.