Net Futures 2015

Net Futures 2015 konferencija

Evropska komisija od 25. do 26. marta 2015. godine u Briselu organizuje konferenciju Net Futures 2015. Net Futures 2015 je naslednik ranije konferencije Future Internet Assembly (FIA), koja je bila organizovana jedanaest puta uzastopno. Inspirisana ovim prethodnim događajima, konferencija Net Futures 2015 se fokusira na transferzalna pitanja budućnosti Interneta kao što su Internet stvari, tehnologije otvorenog koda, računarstvo u oblaku, pametni gradovi, alternativni modeli rešavanja sporova i startap kompanije.

Internet stvari - pravni problemi i dileme

Internet stvari: pravni problemi i dileme

Pitanja vezana za pravnu regulaciju Interneta stvari nisu samo raznovrsna kao i oblasti života koje dotiče, već se mogu posmatrati na nekoliko nivoa: nacionalnom, regionalnom i međunarodnom.
Na nacionalnom nivou, kvalitetna pravna regulacija Interneta stvari ima potencijal da direktno utiče na pozitivan privredni razvoj. Sa druge strane, imajući u vidu da je u pitanju globalni fenomen, međunarodna saradnja po ovom pitanju je očigledna neizbežnost.

Internet stvari: značaj

Značaj Interneta stvari nalazi se ne samo u ogromnim uštedama i reciklaži starog hardvera, već i u dalekosežnim pozitivnim efektima koje izaziva demokratizacija učešća u stvaranju i razvoju jeftinih proizvoda i usluga u uslovima ekonomske krize.

internet stvari - komunicirajući objekti

Internet stvari: komunicirajući objekti

Za razliku od personalnih kompjutera i mobilnih telefona koji predstavljaju nervne završetke današnjeg interneta, nervni završeci Interneta stvari biće mali, u većini slučajeva nevidljivi, jeftini kompjuteri izuzetno niske potrošnje koji će biti ugrađivani u stvari jednostavne kao konzerva piva ili komplikovane kao motor mlaznog aviona.

internet stvari

Internet stvari: koncept

Izraz Internet stvari u svom originalnom engleskom obliku je pre više od deset godina izmislio i upotrebio Kevin Ešton (eng. Kevin Ashton), da bi opisao koncept po kome će u budućnosti svakodnevni fizički objekti, stvari, biti povezani na Internet i moći komunicirati među sobom i sa ljudima.

Internet stvari Novi Sad (Internet of Things Novi Sad)

PravoIKT je partner grupe ”Internet stvari Novi Sad” (eng. Internet of Things Novi Sad), koja je usmerena na pokretanje projekata, popularizaciju i uključivanje krajnjih korisnika, građana u dijalog o Internetu stvari u Novom Sadu i Srbiji. Grupa je nastala u okviru aktivnosti usmerenih na širenje znanja i angažovanje građana projekta Sociotal (eng. Sociotal), koji finansira EU.