Решавање спорова на Пејпалу (2) – пријављивање неовлашћене активности

Решавање спорова на Пејпалу (2) – пријављивање неовлашћене активности

Истраживач у оквиру ЛАСТ-ЈД ЕМ програма (Law, Science and Technology PhD), члан Програмског савета Друштва судија Србије и мастер права Европских Интеграција.

  • linkedin

У претходном тексту описали смо поступак којим корисници Пејпала  могу да оспоре трансакцију. Међутим, спорне трансакције и спорови који произилазе из њих нису једини проблем са којим се можемо сусрети приликом употребе Пејпала.  Приликом провере својих активности на сајту Пејпала, корисници могу неугодно да се изненаде постојањем одређених трансакција за које нису сигурни или знају да их нису извршили.

Пре покретања званичног поступка на сајту Пејпала, препоручили бисмо корисницима, било да су купци или продавци, да провере са свим лицима којимa су евентуално омогућили приступ Пејпал рачуну (рецимо одређеним члановима породице) да ли су у датом периоду извршили транскацију у корисниково име.  Имајући у виду распрoстрањеност мобилних платформи и све већи удео у плаћању Пејпалом преко мобилних апликација, овакав сценарио није неуобичајен.

пријављивање неовлашћене активности

Након наведене провере, корисник може да покрене поступак пријављивања неовлашћене активности Пејпал центру за решавање спорова (енг. Resolution center), кликањем на опцију „пријави проблем“ (енг. Report a problem). Пејпал захтева затим да корисник пружи додатне информације, а одмах потом вас и упозорава и предлаже да хитно урадите процедуру промене лозинке и сигурносних питања којим се обезбеђује аутентификација корисника.

иницијални упитник и захтев за информацијама

Након давања иницијалних инфромација, Пејпал приступа испитивању трансакције или активности. У овој фази, уколико је релативно јасно да је дошло до неовлашћене активности, Пејпал се труди да реши пријаву у року од 10 дана. Наравно, услед одређених потешкоћа (ограничених људских капацитета) то може да захтева и више времена.

Уколико Пејпал установи да је дошло до неовлашћене активности у пријављеном периоду, кориснику ће средства бити рефундирана и тимe се поступак затвара. Затворени поступак се не може поново отворити нити може ескалирати у даљу фазу подношењем захтева.

ескалација поступка

Уколико се поступак не реши на основу иницијалног упитника (односно интервјуа), потребно је да се даљи поступак ескалира. У супротном, Пејпал затвара аутоматски поступак у року од 20 дана од иницијације. Другим речима, уколико сте заиста заинтересовани за исход пријављивања последице неовлашћене активности, потребно је да направите корак више од саме пријаве проблема и поднесете захтев за решавање односно ескалирате поступак.

Пејпал ће по потреби да захтева и додатне информацијe од других странака, на шта оне морају да одговоре у року од 7 дана. С обзиром да најчешће причамо о пријавама о неовлашћеним уплатама, у интересу тих странака је да потврде легитимност те трансакције (као и у поступку оспоравња трансакција). У супротном, уколико Пејпал одлучи само на основу доступних информација,  средства ће бити рефундирана и поступак ће тиме бити окончан.

одлука

Када ескалирате Ваш захтев, као и у претходно описаном поступуку оспоравања трансакција,  ви препуштате Пејпалу да одлучи у својеврсном адјудикативном поступку. Пејпал користи све поднете информације и расположиве доказе за одлучивање и покушава да све захтеве реши у року од 30 дана, али не гарантује одлуку у овом року.

У сваком тренутку корисник може да прати статус предмета у центру за решавање спорова, а Пејпал обавештава странке одмах по доношењу одлуке.

Напомињемо и овде суштинску предност овог поступка, а то је да је коначна одлука од стране Пејпала одмах и извршна, односно да Пејпал одмах рефундира средстава и затвори поступак. Управо та чињеница је суштинска за ефикасност целог поступка. Уколико странка сматра да је оштећена самим овим поступком, у сваком случају, може да прибегне уобичајеним путевима решавања спорова. Ипак, трошкови поступка, односно недостатак истих, свакако су велика предност Пејпала.