Приступачност ИКТ

Приступачност ИКТ- осврт на стратегију из угла особа са инвалидитетом

Дипломирани правник запослен у Канцеларији за младе и сарадњу са удружењима. Члан скупштине Савеза слепих Београда. Специјалност: права особа са инвалидитетом, регулација асистивних информационо-комуникационих технологија.

  • facebook
  • twitter

На питање колико су ИКТ услуге и сервиси прилагођени особама са инвалидитетом није лако дати једноставан одговор. Наиме, иако постоје помаци у прилагођавању ИКТ услуга и сервиса у Републици Србији, развијеност ових сервиса за социоугрожене групе није у потпуности окончан.

Развој информационог друштва

Развој информационог друштва треба усмерити на коришћење потенцијала ИКТ за повећање ефикасности рада, економски раст, већу запосленост и подизање квалитета живота свих грађана Републике Србије.
Ово је један од кључних циљева Стратегије развоја информационо комуникационог друштва до 2020, која заједно са Стратегијом развоја телекомуникација чини дигиталну агенду Републике Србије.

Развој информационог друштва треба да буде праћен:

  • укљученошћу свих грађана Републике Србије, што се посебно односи на укљученост социјалних група са посебним потребама;
  • регионалним развојем и јачањем локалних иницијатива;
  • развојем знања и вештина повезаних са ИКТ и јачањем улоге ИКТ у систему образовања;
  • сталним улагањем у истраживање и иновације, да би се потенцијали које доноси ИКТ препознали, сагледали и на најбољи начин искористили;
  • одговорима на изазове које доноси ИКТ, као што су: нови аспекти безбедности, угрожавање приватности, технолошка зависност, недовољна интероперабилност и отворена питања заштите интелектуалне својине;
  • координацијом и кооперацијом између јавног, приватног и цивилног сектора.

Приступачност интернета становништву

Већина становништва има могућност приступа интернету преко кабловске или АДСЛ технологије, али је то посебно проблем за онај део становништва који се налази у руралним или мање развијеним подручијима где је скупо доводити АДСЛ или кабловски интернет, а где се мобилним оператерима не исплати да због малог броја корисника постављају бржу мобилну мрежу и тако омогуће коришћење мобилног приступа интернету.

Други проблем може представљати цена приступа интернету која је за одређени број људи висока. У циљу приближавања ИКТ услуга, већина провајдера нуди одређене попусте за лојалити програме од 12 или 24 месеца, као и посебне попусте за одређене пакете услуга и сервиса, и за угрожене групе становништва.

Приступачност ИКТ у школовању и раду особа са инвалидитетом

Развој е-школовања и е-пословања је добра прилика за инклузију. Наиме, развојем приступачних платформи за е-школовање и е-пословање омогућила би се већа запосленост и бољи приступ савременом образовању свих група становништва, па тако и лицима са посебним потребама. Школовање на даљину још увек у Србији није узело маха, иако је овај вид школовања много приступачнији и прилагодљивији како самом ученику, тако и школској установи. Но, и стандардни начин школовања и студирања би могао бити додатно прилагођен и унапређен, ако би се у школама повећао број рачунара и предмета у чијем се раду користе рачунари. Такође, било би добро када би се омогућило коришћење говорног софтвера, увећање слова или промена структуре, боје текста и позадине, као и посебних помагала за лица која имају отежану покретљивост шака.

Стратегијом развоја ИКТ предвиђено је да се покрену и мала стартуп предузећа и компаније које би омогућиле отварање одређеног броја радних места за особе са инвалидитетом. Тако би се омогућило да се младе особе са инвалидитетом запосле на развоју и имплементацији како нових, тако и постојећих софтвера који се користе за лакше превазилажење баријера које постојање инвалидитета носи. Такође, развојем ефикасних софтвера за учење створила би се и могућност да се особе са инвалидитетом лакше образују, како у области ИКТ тако и у другим областима, и тако лакше пронађу запослење и имплементирају се у друштво.

Држава би морала да настави да подржава пројекте малих и средњих предузећа и независних програмера који учествују у прављењу приступачних веб локација за е-школовање, као и развијање нових и прилагођавање постојећих бесплатних софтвера за развој е-школовања на савременим платформама као што су Андорид, Виндовс мобајл, ИОС. Чињеница да не постоји квалитетан синтетизатор говора за српски језик ни на једној од ове три мобилне платформе је веома забрињавајућа, с обзиром да је приступачност за све мобилне платформе веома велика. Данашњи темпо живота захтева да будемо у покрету и радимо буквално са сваког места, али да би то било могуће за све, морамо развијати приступачне програме за школовање и пословање у покрету. Зато је важно направити јако добар и разумљив програм за мобилне платформе и модернизовати приступ свим ИКТ сервисима и услугама.


Објављено

у

од