Виктор Живојиновић, рођен 1985. године у Београду, дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2011. године на смеру Међународно право и међународни односи.

Викторова професионална интересовања су углавном везана за области права особа са инвалидитетом, положај младих и људска права, као и права информационо комуникационих технологија.

Као особа са потпуним оштећењем вида врло је упознат са модерним асистивним технологијама које особама са инвалидитетом олакшавају живот, а чије је правно регулисање од изузетног значаја. Приступачност и доступност истих је нужна у модерном времену, те се стога посебно занима за права ИКТ која особама са инвалидитетом омогућава лакши живот и рад.

Као студент волонтирао је на Правној клиници за породично право, био један од чланова иницијативног одбора за побољшање положаја студената са инвалидитетом, Рома и студената са другачијом сексуалном орјентацијом на Правном факултету у Београду. У сарадњи са руководством факултета покренуо је иницијативу да се студентима са оштећењем вида омогући добијање књига у електронској форми.

Био је секретар комисије за решавање стамбених питања ратних војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца, а од 2012. био је у одељењу за нормативно правне и аналитичке послове у Секретаријату за управу Градске управе града Београда.

Своје професионално искуство од 2011. године стиче у Градској управи града Београда, прво у Секретаријату за социјалну заштиту, а затим у Секретаријату за управу. Од јуна 2015. године до данас ангажован је у Канцеларији за младе и сарадњу са удружењима.

Члан је скупштине Савеза слепих Београда, надзорног одбора Удружења студената са хендикепом и Ротаракт клуба у Београду.

Viktor Živojinović, Author at PravoIKT

Author: Виктор Живојиновић