Х2020 како поднети предлог пројекта

Х2020 – како поднети предлог пројекта

Асистент редакције ПравоИКТ. Дипломирани филолог. Задужена за квалитет текстова, друштвене мреже и односе са медијима.

 • twitter

Финални и најважнији корак у поступку апликације за пројекте који се финансирају у оквиру програма Хоризонт2020 је подношење предлога пројеката као одговор на одговарајући позив. Текст „Х2020 – како поднети предлог пројекта“ представља осврт на неке од најбитнијих корака у поступку апликације за финансије из Х2020.

Документација у вези са позивом

Претпоставка за овај корак је да сте изабрали тему пројекта у оквиру одговарајућег позива, као и да сте на основу тога ступили у контакт са партнерима, тј. појединцима и институцијама који ће у будућности бити ваши партнери на пројекту, ако добијете финансије.

Први конкретан задатак је да прочитате сву документацију и обрасце који се односе на вашу тему и позив. Ови документи су већ доступни

 • на странама позива и тема,
 • на интернет страници посвећеној начинима финансирања пројеката (енг. Funding Opportunities page)
 • на Порталу учесника (енг. Participant Portal).

Општа документација наведена је на страници позива (енг. Call Documents page), док су документа за тему наведена на страни сваке теме. (енг. Topic Conditions and documents).

Услови прихватљивости предлога

Предлог пројекта који подносите мора испунити одређене услове да би био прихваћен од стране Комисије ЕУ.

Предлози пројеката се подносе електронским путем. Систем за подношење предлога вам помаже да откријете неке од основних проблема који ваш предлог могу учинити неприхватљивим и самим тим га дисквалификовати из даље процедуре. У ову групу спадају услови који се тичу нпр.

Услови прихватљивости наведени су на страници теме: погледајте Програм рада, прилог Д, ,,Врсте акције – посебне одредбе и стопе финансирања “ (енг. Work Programme, Annex D, ,,Type of Action – Specific provisions and funding rates) или Програм рада за ЕРЦ позиве (енгл. Work Programme for ERC calls).

Како би се омогућила рана припрема предлога, важни обрасци, као што су стандардне административне форме (са воденим жигом) и захтеви за технички анекс су унапред доступни и могу се слободно преузети. Важно је да се користи коначна верзија за неки позив или тему, које су доступне само у оквиру система за подношење предлога.

Одабир одговарајућих партнера (формирање конзорцијума)

Многи позиви прописују минимални број учесника конзорцијума који подноси предлог пројекта. Потрага за пертнерима је олакшана захваљујући мрежи Националних контаката (енг. National Contact Point), а постоји и страница за претрагу потенцијалних партнера. Ипак, не захтевају сви позиви учешће минималног броја партнера, па зато обавезно прочитајте наведене услове прихватљивости који важне за тему тј. позив у оквиру којег аплицирате. Такође, и земље које нису чланице ЕУ или треће земље имају такође много могућности за сарадњу у оквиру програма Х2020.

Писање предлога пројекта

Писање предлога пројекта представља заједнички напор свих партнера на пројекту, тј. свих чланова конзорцијума који подноси предлог. Пошто су пројекти по природи интердисциплинарни, сасвим је природно да сваки партнер доприноси знање из своје области. Наравно, финалну верзију предлога пројекта углавном прегледава, уређује и подноси један партнер – координатор конзорцијума.

Расподела посла, дефинисање резултата и праћење напретка

Писање предлога пројеката се своди на попуњавање обрасца за дату тему и позив. Општи садржај обрасца је дефинисала Комисија. Образац за предлог пројеката се углавном састоји од неколико докумената који се тичу описа посла, описа учесника, и предвиђеног буџета пројекта.

Пажљиво прочитајте захтеве за технички анекс (види образац позива/ теме на страници услова), тј. опис посла у коме предложени рад мора објашњен до детаља. Исто тако, пажљиво прочитајте критеријуме за оцењивање позива/теме. Ово су заправо смернице које Комисија користи да би проценила који је од поднесених предлога пројеката најбољи.

Предлог пројекта садржи неколико основних елемената као што су:

 • опис посла тј. планирани рад подељен у радне пакете (енг. Work Package);
 • детаљан опис поделе одговорности и ресураса унутар конзорцијума;
 • утврђени распоред рада на пројекту, главне етапе и резултате;
 • описана структура управљања пројектима;
 • описан план комуникације са јавношћу и експлоатације резултата пројекта (енг. Dissemination and Exploitation).

Додатни документи који могу пратити одговарајуће позиве су нпр. опис конзорцијума и лица која учествују на пројекту, документи који се тичу питања етике и поштовања људских права.

За сваки тип акције се може наћи шаблон за подношење предлога на страници Референтних докумената на Порталу учесника(енгл. Reference Documents page), али прави обрасци за коришћење ће увек бити доступни у систему који је доступан за одеђену тему или акцију.

Буџет

Потребно је да проверите захтевани буџет у табели која је дата у административној форми предлога, која је одређена за дати тип акције. У табли буџета категорије се могу разликовати од врсте акције. Правила за учествовање (енг. Rules for Participation) обезбеђују информације о стандардним буџетским условима. Уговор о субвенцији (енг. The annotaded grant agreement) обезбеђује детаљна објашњења о буџетским ставкама.

О разликама између Х2020 и ФП7 смо већ писали, а овде је неопходно истаћи неколико новина које се тичу правила буџетирања пројеката:

трошкови запослених

 • шире прихватање просечних трошкова запослених (трошкова по јединици);
 • прихватање додатних плаћања за непрофитне организације, до 8000 Евра годишње по особи;
 • једноставнији услови учешћа за мала и средња предузећа, нови јединични систем трошкова за власнике малих и средњих предузећа и физичких лица без плата;
 • нема записивања времена за истраживаче који раде искључиво на пројекту.

индиректни трошкови: јединствен паушал од 25%

Електронско подношење предлога

Предлози морају бити достављени електронским путем, коришћењем система за подношење предлога на Порталу учесника. Приступ овом систему могућ је након одабира теме и врсте пројекта.

Систем за електронско подношење предлога вас води корак по корак за припрему вашег предлога. Предлог се састоји из два дела:

 • административне форме (структуриране информације са основним административним подацима, декларацијама партнера, организација и контакт особа);
 • технички анекс, тј. детаљан опис планираног истраживања и иновација

Први кораци за подношење предлога:

Отварање налога

Креирајте свој кориснички налог и улогујте се на Портал учесника Да бисте поднели предлог, прво морате бити регистровани на Порталу и имати ЕЦАС налог.

Регистрација корисника – идентификациони код учесника

Сви учесници морају бити регистровани у централном Регистру корисника (енгл. Beneficiary Register) од стране Комисије која управља програмом Х2020. Све организације морају имати деветоцифрени идентификациони код учесника (енгл. Participant Identification Code PIC). Више о овоме прочитајте на страници Регистрације организације.

Приступ систему за подношење предлога

Овом систему можете приступити на страници теме, након што опдаберете одговарајући тип акције . Да бисте приступили, прво се на Порталу улогујте преко вашег ЕЦАС налога. Након што направите нацрт предлога, можете отићи на опцију Моје понуде (енгл. My proposals) да измените, обришете, одустанете или видите нацрт вашег предлога.

Провера системске захтеве потребне за коришћење система за подношење предлога

Предлози морају бити креирани и поднети од стране заступника/ контакт особе задужене за координацију организације. Координатор предлога има две функције:

 • оформљује конзорцијум (,,Додај парнере“)
 • даје приступ осталим контакт особама ( више у одељку Roles and access rights)

У неким случајевима одступа се од овог правила: у случају стипендирања и у предлозима за тип акција које се односе на Европски савет за истраживања, појединачни истраживачи (сарадник/ главни истраживач) преузима вођство у предлогу.

Сваки тип акције има другачију административну форму. Смернице о томе како да попуните образац дат је у самој форми. Образац административне форме састоји се од:

 • основног дела где најважније детаље предлога уписује координатор
 • списак декларација
 • подаци о учесницима и контакт особама
 • буџет организације и категорије трошкова
 • табела о етичким питањима
 • посебна питања у вези позива (уколико је потребно)

Обрасци предлога за технички анекс могу се преузети у ПДФ облику. Технички анекс, као и сви остали анекси морају се поднети у формату ПДФ докумета.

Више о подношењу предлога прочитајте у водичу за подношење предлога (енг. User Guide of the Submission Service) или у одељку ,,ИТ Како да“ (енг. ,,IT How to“)


Објављено

у

од

Ознаке:

Comments

Једно реаговање на “Х2020 – како поднети предлог пројекта”

 1. Milos Avatar

  Jako interesantan i koristan tekst!