Како пронаћи партнере за сарадњу на Х2020 пројектима

Како пронаћи партнере за сарадњу на Х2020 пројектима

Асистент редакције ПравоИКТ. Дипломирани филолог. Задужена за квалитет текстова, друштвене мреже и односе са медијима.

  • twitter

У овом тексту представићемо важан корак у поступку апликације за Х2020, а то је питање проналажења одговарајућих партнера за сарадњу на пројектима у оквиру овог програма.

Услови за учешће у програму Х2020

Налажење правог партнера за пројекте је веома сложен и захтеван задатак. За партнерство се могу пријавити физичка или правна лица (компаније, истраживачке организације, универзитети, невладине организације), без обзира на адресу пребивалишта односно регистрације.

Без обзира на статус, да би могли учествовати на пројектима, кандидати морају поседовати оперативне и финансијске капацитете за успешно обављање задатака које предлажу.

Алати за проналажење сарадника

Ако вам треба помоћ да идентификујете потенцијалне партнере у оквиру специфичног домена или са одговарајућим компетенцијама, искуством или другим капацитетима, ЕУ нуди званичан алат за претрагу потенцијалних партнера за учешће на пројектима. Поред овог, постоји и неколико других претраживача који нуде сличне функције као што су innovationplace.eu, euresearch.ch или researchfunding.sunderland.ac.uk.

Партнери и услови за формирање конзорцијума

При формирању конзорцијума, ЕУ поставља неколико услова које партнери морају испуњавати да би могли аплицирати за фондове. Већина тема у оквиру програма Х2020 се односи на колаборативне научно-истраживачке пројекте у оквиру којих конзорцијум морају оформити најмање три партнера из различитих земаља чланица ЕУ или придружених земаља. Земље које имају право на финансирање су:

  • земље чланице Европске Уније;
  • придружене земље тј. земље које су постале део програма Х2020, иако нису чланице ЕУ. Србија спада у ову групу, комплетна листа је овде;
  • треће земље
  • неке међународне организације такође имају право учешћа.

Интердисциплинарност као услов учешћа

Већина пројеката које ЕУ финансира су по дефиницији интердисциплинарни. То конкретно значи да пројекти у области ИКТ морају узети у обзир нарочито правне, социолошке, и етичке аспекте. Други аспекти могу доћи у обзир, у зависности од природе самог предлога пројекта. У пракси, интердисциплинарност се пресликава на компетенције партнера који учествују у конзорцијуму. Да би све области биле адекватно представљене, битно је показати разноликост компетенција и блиску сарадњу између партнера који су експерти у различитим областима (право, социологија, ИТ итд) и који долазе из различитих сектора (приватне компаније, академски сектор, јавна администрација или НВО). Ово је од посебног значаја за валидацију резултата пројекта или њихову комерцијализацију односно друге видове експлоатације.

Већина конзорцијума данас укључује велике индустријске партнере који имају јасне економске интересе и циљеве у смислу искориштавања резултата пројекта, као и мала и средња предузећа која располажу специфичним компетенцијама, истраживачке центре који обезбеђују стручност и капацитете за обављање истраживања, и могуће крајње кориснике (нпр. појединце, представнике индустрије или мала и средња предузећа, али и јавне институције или невладине организације.

Платформе за тражење партнера

Неколико платформи нуди онлајн алате за тражења партнера да би олакшали умрежавање и сарадњу међу универзитетима, истраживачким организацијама, малих и средњих предузећа и индустрије широм Европе и света. Један од начина да пронађете одговарајућег партнера јесте да нађете њихове профиле у бази партнера или да региструјете сопствени профил и тако омогућите другима да вас пронађу.

Пре него што се упустите у претрагу, важно је разликовати:

  • Понуде партнера (партнери с одређеним компетенцијама оглашавају своју спремност за учешће на пројектима из неке области)
  • Претраге партнера (партнери или конзорцијуми који већ имају више или мање развијен концепт предлога пројекта траже додатне партнере са специфичним компетенцијама за сарадњу).

Постоји велики број платформи за проналажење партнера за ваш истраживачки пројекат:

Кордис партнер служба

Кордис партнер служба Европске комисије (енг. The CORDIS Partner Service) је интерактивна платформа са различитим алатима за оглашавање и промоцију стручности која вам омогућава и да нађете одговарајуће партнере. Ово је највећа база партнерских профила.

Тематске мреже

Неколико тематских мрежа (енг. NCP Networks ) омогућава олакшану претрагу партнера са детаљима на њиховим профилима и активним захтевима за партнерства од стране интернационалних компанија

Независне базе података

Идеалист тражење партнера (енг. Idealist Partner Search ) је мрежа равијена од стране НВО из области ИКТ, али профили партнера нису ограничени само на ову област. Мрежа обухвата и савете за отварање сопствених профила од стране локалних невладиних организација и на њима постоји контрола квалитета свих објављених података.

Европска мрежа предузећа

Европска мрежа предузећа (енг. The Enterprise Europe Network-EEN ) је пословна мрежа подршке која садржи преко 600 организација у 50 земаља, и која има за циљ да олакша транснационална пословно-пословна и пословно-академска иновативна партнерства. Ова ЕЕН база података обезбеђује не само пословне и профиле иновативне сарадње, него и опцију претраге захтева партнера за комплетирање конзорцијума.

Мрежа за здравство

Мрежа Fit for Health network је развијена у сарадњи са Националним координаторма здравља (енг. Health-NCPs). Квалитетна база података садржи стручне профиле истраживача и малих и средњих предузећа који раде у сектору здравства (енг. Health & Life sciences). Мрежа укључује и претрагу савета партнера о активностима везаним за пројекат, почев од помоћи у погледу оријентације и равоја стратегије за припрему понуде, њене имплементације, експлатације и промоције.

Паметан, зелен и интегрисан превоз

Алат за претрагу партнера је посвећен понудама за пројекте који се подносе на основу позива Паметан, зелен и интегрисан превоз (енг. Smart, Green and Integrated Transport calls ), друштвени изазов 4. Мрежа је развијена од стране Мреже националних координатора за транспорт Етна плус платформа програма Х2020 (H2020 National Contact Points network for Transport – ETNA Plus ), која корисницима омогућава:

  • нове опције партнерске претраге и управљања примљених захтева за партнерства,
  • идентификују одговарајуће претраге,
  • одговоре на захтеве за партнерства објављене од стране других предлагача.

Eвропска енергетска мрежа под Х2020

Алат за претрагу партнера у оквиру Ц-енергетске мреже 2020 је настао као део Ц-енергетске мреже 2020, и повезан је преко сајта мреже. Његова сврха је да понуди свеобухватан и једноставан вебсајт алат за коришћење, који подржава изградњу конзорцијума за перспективне пројекте коју су учествовали на отвореним позивима под покровитељством Х2020 енергетског радног програма (Horizon2020 Energy Work Programme). Једна од главних карактеристика овог програма је потврда захтева од стране одговорног за Националног координатора (National Contact Point – NCP). Ово обезбеђује висок ниво поузданости и тачности података.


Објављено

у

од

Ознаке: