Никола Клиска је адвокат чија је пракса усмерена на права интелектуалне својине и нелојалну конкуренцију, поред области привредног права.

Никола је стекао диплому основних и мастер студија на Правном факултету у Универзитета у Београду.

Значајно искуство у области жиговног права, домена, пословне тајне и заштите потрошача, Никола је стекао у канцеларији Живко Мијатовић & Партнерс, са којом и данас сарађује.

Канцеларија Живко Мијатовић & Партнерс ужива светску репутацију, а своје клијенте заступа како пред ОХИМ-ом (Заводом за жигове и дизајн ЕУ) и заводима за интелектуалну својину још 14 земаља, тако и пред другим органима (управним и судским) у поменутим јурисдикцијама.

Николин рад у области права интелектуалне својине укључује поступке пред тржишном инспекцијом, царином и судовима у Србији, Црној Гори и другим земљама региона.

Течно говори енглески језик.

Nikola Kliska, Author at PravoIKT

Author: Никола Клиска

 • .Sucks и .Rocks – домени и друштвене мрежe

  .Sucks и .Rocks – домени и друштвене мрежe

  Реч „SUCKS“ представља погрдан колоквијалан израз на енглеском језику којим се указује на нешто што не ваља. Многи су се забринули да се име њиховог бренда, њихове компаније или њихово лично име могу наћи испред ове екстензије, што би довело до нарушавања њиховог угледа. Да не буде све тако црно, постоји и .ROCKS екстензија која указује да нешто „разбија“ колико је добро. Међутим, цела прича није толико једноставна када се у причу укључи нова друштвена мрежа.

 • Нови домени највишег нивоа

  Нови домени највишег нивоа

  Генерички називи интернет домена највишег нивоа (eнг. gTLD) попут .com, .org и .net су познати сваком кориснику интернета. Растом значаја интернета у данашњем друштву расло је интересовање за домене ове врсте. Временом је дошло до „заузимања” већине звучних назива као што су restaurant.com, restaurant.net и слично, што је све довело до потребе за стварањем простора за нове називе овог нивоа.

 • Решавање доменских спорова путем арбитраже

  Решавање доменских спорова путем арбитраже

  У тексту Решавање доменских спорова путем арбитраже, аутор пореди судски поступак и арбитражу и објашњава приступ овим процедурама у региону и глобално. Циљ овог сумарног прегледа је да носиоцима жигова (власницима домена) олакша размевање правних средстава за њихову заштиту која им стоје на располагању.

 • #Хештeг / #Hashtag

  #Хештeг / #Hashtag

  Пракса везана за симбол #Хештeг / #Hashtag који се све учесталије употребљава и код нас.

 • Oдговорност овлашћених регистара за повреду ауторског права

  Oдговорност овлашћених регистара за повреду ауторског права

  Виши регионални суд у Сарбикену je у случају Universal Music GMBH против Key-Systems, донео пресуду којом се утврђује одговорност овлашћеног регистра интернет домена за повреду ауторског права. Ова одлука је прва такве природе у свету, а њен значај и домет ћемо анализирати у даљем тексту.

 • Повреда жига путем Фејсбук странице

  Повреда жига путем Фејсбук странице

  Чланак разматра правни третман употребе и злоупотребе туђег жига у контексту друштвених мрежа. Поближе су приказане повреде права на жиг путем Фејсбук страница, као и неколико амблематичних случајева из праксе.

 • Typosquatting – увод, појам и однос са жигом

  Typosquatting – увод, појам и однос са жигом

  Typosquatting представља врсту Cybersquatting-а. Ради се о понашању на интернету које све више узима маха и у нашем региону. Typosquatting се може се описати као регистровање назива домена у таквом облику који се јавља као грешка у куцању односно уношењу назива неког домена у адресно поље (куцање енг. typing, словна грешка енг. typo).

 • Избор назива интернет домена: правни аспекти

  Избор назива интернет домена: правни аспекти

  Сви који су се и мало заинтересовали за регистрацију назива домена, знају да је таква регистрација једноставна и да је за почетак довољно пронаћи овлашћени регистар. Овај текст објашњава правне аспекте избора назива интернет домена са становишта заштите ауторских права и жигова.