Нови домени највишег нивоа

Нови домени највишег нивоа

Адвокат специјализован за право интелектуалне својине, нелојалну конкуренцију и привредно право. Сарадник канцеларије Живко Мијатовић & Партнерс.

  • linkedin

Генерички називи интернет домена

Генерички називи интернет домена највишег нивоа (eнг. gTLD) попут .com, .org и .net су познати сваком кориснику интернета. Растом значаја интернета у данашњем друштву расло је интересовање за домене ове врсте. Временом је дошло до „заузимања” већине звучних назива као што су restaurant.com, restaurant.net и слично, што је све довело до потребе за стварањем простора за нове називе овог нивоа.

ICANN (Интернет корпорација за додељене називе и бројеве) 2000. и 2004. године већ прави два проширења листе домена највишег нивоа, и омогућава регистрацију домена са екстензијама .biz, .pro и .mobi.

Убрзо након тога, и то већ 2005. ICANN прави прве следеће формалне кораке ка стварању простора за нове домене. Идеја целог пројекта је била да се омогуће конкуренција и већи избор корисницима интернета. После сложене процедуре и неколико година јавне расправе, 2012. године објављен је водич за пријавиоце домена (енг. Applicant Guidebook). Под пријавиоцима се овде не подразумевају крајњи регистранти (физичка и правна лица), већ субјекти који аплицирају за управљањем целим регистром домена који се завршавају једном одредницом – екстензијом (нпр. компанија Verisign Inc. контролише .com, .net и .org доменe, у Србији би РНИДС био еквивалент за домене на националном нивоу, а CARNet у Хрватској). Пријавиоци сами одређују пословни модел свог деловања, те сами креирају цену регистрације. Њихова основна обавеза је да администрирају регистар, али и да одрже овај регистар најмање три године.

Када су у питању конкретни бројеви, до краја 2012. године поднето је 1930 пријава за нове домене највишег нивоа. Од јесени 2013. године, до средине октобра 2015. је већ пласирано преко 800 нових ниски (екстензије, енг. strings). Напомињемо да је ниска уређени низ симбола (попут „.com“), који су изабрани из унапред одређеног скупа знакова. Иначе, када се о доменима говори на општем нивоу, онда се реч домен и термин ниска углавном користе као синоними. Коначно, у наредних неколико година се очекује да укупно буде додељено преко 1300 нових ниски.

Нови домени највишег нивоа

Неки од нових одобрених домена су: Tattoo, Kitchen, Kia, Diamonds, Vision, Villas, London, Moscow, Quebeck, Vodka, BMW, HipHop, HIV, Dental, BNPParibas, Chanel, Nissan, Chloe, XPERIA, Samsung, Kinder, Virgin, итд.

Из наведених примера могу се уочити две групе домена: генерички домени у ужем смислу (нпр. Team и Show) и домени који су везани за брендове (нпр. Sony и Hermes, енг. „Dot Brand“ група домена).

Субјекти којима су додељени домени прве групе, су они који су заинтересовани за вођење регистра у класичном смислу, односно одобравањем трећим лицима да региструју назив домена под њиховом екстензијом.

Најпопуларнији нови домени

Тренутно најпопуларнија екстензија је .xyz која има преко милион и по регистрација. А једна од најбрже растућих екстензија у тренутку састављања овог чланка је Wаng, што на кинеском значи „мрежа“, а самим тим представља и кинески еквивалент за екстензију .net. Од нових домена, најскупље је регистровати оне са екстензијама попут .casino, .movies, и оних који упућују на садржај који је намењен само одраслим корисницима.

Више од трећине пријава нових екстензија чине оне које су везане за брендове и то 664 екстензије. Овакве екстензије омогућавају њиховим власницима да буду препознатљиви, да буду ближи својим потрошачима.

Поступак регистрације нових домена

Поступак регистрације је идентичан оном за било коју другу нову екстензију, међутим могуће је оптирати примену Посебних правила бр. 13 (енг. Specification 13).

Прихватање ових правила доводи до измена основног нацрта Уговора о регистру новог генеричког домена највишег нивоа. Да би се Посебна правила бр. 13 могла применити потребно је да буду испуњени следећи услови:

  • Екстензија је идентична вербалном елементу жига, који је уредно регистрован;
  • Оператор регистра, њему повезана лица или носилац лиценце су регистранти и контролишу ДНС-ове повезане са доменима на свим нивоима;
  • Екстензија нема генерички карактер (као пример се наводи реч „Sushi“. Таква екстензија би се сматрала генеричком за производе везане за јапанску кухињу и производњу рибе, док у сфери моде или рачунарској индустрији ова реч не би имала генерички карактер); и
  • Оператор регистра је доставио одговарајући доказ о регистрацији жига.

Бренд екстензије омогућавају операторима регистра да домене са овим екстензијама држе затвореним за узак круг ентитета који су ближе повезани са брендом (носилац жига, носилац лиценце и њима повезана лица).

Одступања у односу на основни уговор се пре свега односе на то да су оператори регистра ослобођени примене већег дела Кодекса понашања (енг. Code of Conduct), нису дужни да носиоцима жигова омогуће период времена у којем ће имати предност приликом регистрација домена (енг. Sunrise Period). Поред наведеног ту су одредбе о обавези одржавања статуса бренд екстензије, као и прелазна правила у случају губитка овог статуса.


Објављено

у

од