#Хештeг / #Hashtag

#Хештeг / #Hashtag

Адвокат специјализован за право интелектуалне својине, нелојалну конкуренцију и привредно право. Сарадник канцеларије Живко Мијатовић & Партнерс.

  • linkedin

Овом приликом вам указујемо на занимљив чланак о пракси везаној за симбол # хештаг (енг. hashtag) који се све учесталије употребљава и код нас. Чланак је објавила угледна француска канцеларија Dreyfus & Аssociés.

Као малу допуну чланка желели бисмо да додамо да у Србији до сада није поднета националана пријава жига за знак # (самостално), али зато постоје већ регистровани жигови који укључују хештаг попут жига бр. 68526 за знак  „#REALNO“ (у власништву Кока Коле). Слично је и у Хрватској где, на пример, постоји регистровани жиг бр. Z20140155 за знак #tdzg.

Подсећамо да је жиг знак који се у промету користи за разликовањље роба и услуга, тако да носиоци жигова могу забранити свим својим конкурентима да користе горе наведене знакове у комерцијалне сврхе.


Објављено

у

од