Gugl Francuska protiv Luj Vitona

Gugl Francuska protiv Luj Vitona – Kada žig ne predstavlja žig? (deo 2)

Gugl Francuska protiv Luj Vitona 2 je nastavak analize rezonovanja Suda pravde EU po objedinjenoj tužbi Gugl Francuska protiv Luj Vitona i drugih. Odluka Suda je zaštitila Gugl od sudova država članica koji su, u svom postupanju, doneli dijametralno suprotan zaključak o njegovoj odgovornosti, a povrh svega, omogućila je Guglu da usvoji uniformniji model poslovanja širom Evrope

Gugl Francuska protiv Luj Vitona

Gugl Francuska protiv Luj Vitona – Kada žig ne predstavlja žig? (deo 1)

Sud pravde Evropske unije doneo je presudu u predmetu u kome su objedinjene tužbe Vitona, Viatikuma i Francuskog nacionalnog centra za međuljudske odnose protiv Gugla Francuska, podnete zbog navodnih brojnih povreda žiga. Suštinski, navodne povrede nastale su kao posledica unosa žigom zaštićenih reči u Guglov internet pretraživač (eng. Search engine), koji je potom, pod naslovom Sponzorisani rezultati (eng. Sponsored results) prikazivao određene reklamne linkove – u slučaju Vitona, linkove ka sajtovima koji su prodavali kopije, odnosno imitacije njegovih proizvoda, a u slučaju Viatikuma i Francuskog nacionalnog centra za međuljudkse odnose, linkove ka sajtovima njihovih konkurenata.

OTT stiže u Srbiju: Kraj tradicionalnih medija

OTT stiže u Srbiju: Kraj tradicionalnih medija?

OTT (eng. Over the Top) predstavlja generični pojam za pružanje usluga putem mreža elektronskih komunikacija (interneta), tako što njihov pružalac koristi postojeći pristup internetu da bi delio svojim korisnicima različite sadržaje (Netflix, Amazon Prime Instant Video, YouTube itd.) ili da bi im omogućio komunikaciju (Viber, Whats Up itd). Oba aspekta usluge su zanimljiva, budući da remete ustaljene biznis modele tradicionalnih pružalaca telekomunikacionih usluga.

IKT - prioritet Horizonta2020

IKT – prioritet Horizonta2020

Istraživačko-razvojni program EU Horizont2020 definiše oblasti od značaja za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovaj tekst će biti posvećen pojedinostima vezanim za oblasti za koje se mogu dobiti finansije, bez obzira na zrelost tehnologije u pitanju. Obuhvaćene su sve razvojne faze od fundamentalnog istraživačkog radu do lansiranja rezultata na tržište i njihova komercijalizacija. Konkretno, bilo je reči o investicijama u IKT kroz tri prioriteta programa: Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), Kompetitivna industrija (eng. Competitive Industries) i Bolje društvo (eng. Better Society).

Šimovolos protiv Rusije

Šimovolos protiv Rusije

Šimovolos protiv Rusije. Evropski sud za ljudska prava procenjuje postojanje povrede članova 5 i 8 Konvencije u slučaju upisa u policijsku bazu podataka, nadzora i pritvora gospodina Šimovolosa. Nakon analize zakonitosti i proporcionalnosti mera državnih organa Rusije, sud zaključuje o povredi prava na privatnost.

Horizont2020 i IKT

Horizont2020 i IKT – mesto i oblasti od značaja

Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju jednu od najznačajnijih oblsti u okviru koje se može konkurisati za fondove Horizont2020. O povlaštenom mestu koje IKT imaju u okviru ovog programa naročito svedoči činjenica da su investicije u ovu oblast uvećane za oko 46% u odnosu na prethodne programe (FP7). Isto tako, Horizont2020 i IKT imaju dinamičniji odnos nego raniji programi, prvenstveno zbog političke volje EU da se investicije usmere ka oblastima istraživanja koje se odnose na razvoj i komercijalizaciju najnovijih tehnologija. One, iako nose veći rizik, mogu dovesti do značajnih prodora i stvoriti nove poslovne šanse koje mogu pozitivno uticati na izlazak iz ekonomske krize, što je jedan od glavnih prioriteta programa H2020.

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020 ima tri prioriteta, na kojima se zasniva njegova podela na tri osnovne tematske celine u okviru kojih inovativni projekti mogu dobiti financijsku podršku. To su: Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), Kompetitivna industrija (eng. Competitive industries) i Bolje društvo (eng. Better Society). Svaki od ovih prioriteta, odnosno oblasti usmeren je na konkretan izazov.

besplatni striming pod pritiskom

Gruvšark je ugašen: besplatni striming pod pritiskom

Nakon dugogodišnje i iscrpne sudske borbe sa velikim muzičkim producentskim kućama, Gruvšark je obustavio dalje pružanje usluge striminga muzike. Na sajtu Gruvšarka, od 30. aprila 2015.godine, stoji saopštenje da usled nagodbe servis prekida svoje aktivnosti, briše sve podatke koje imaju vezane za zaštićena autorska dela i predaju svu intelektualnu svojinu nad sajtom. Gruvšark – put […]