Warning: Creating default object from empty value in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6274 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/plugins/srbtranslatin/lib/Core/LanguageManager.php on line 49 Хоризонт2020 и ИКТ - место и области од значаја | ПравоИКТ

Хоризонт2020 и ИКТ – место и области од значаја

Хоризонт2020 и ИКТ – место и области од значаја

Хоризонт2020 и ИКТ – место и области од значаја 720 380 Адриана Миновић
Адриана Миновић

Саветник за питања унутрашњег тржишта при Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије. Члан Преговачке групе за информационо друштво и медије.
Области: е-трговина, е-банкарство, регулаторна политика и стратешко одлучивање у области телекомуникација.

  • linkedin
  • twitter

Хоризонт2020: место ИКТ

Истраживачко-развојни програм Хоризонт2020 прати седмогодишњи финансијски циклус ЕУ и траје од 2014 до 2020.

Информационо-комуникационе технологије представљају једну од најзначајнијих облсти у оквиру које се може конкурисати за фондове програма Х2020. О повлаштеном месту које ИКТ имају у оквиру програма нарочито сведочи чињеница да су инвестиције у ову област увећане за око 46% у односу на претходне програме (FP7).

Исто тако, Хоризонт 2020 и ИКТ имају динамичнији однос него ранији програми, првенствено због политичке воље ЕУ да се инвестиције усмере ка областима истраживања које се односе на развој и комерцијализацију најновијих технологија. Оне, иако носе већи ризик, могу довести до значајних продора и створити нове пословне шансе које могу позитивно утицати на излазак из економске кризе, што је један од главних приоритета програма Х2020.

Хоризонт2020 и ИКТ: области од значаја

Будући свеприсутне, ИКТ прожимају велик број области које могу бити финансиране у оквиру Х2020. Циљ овог текста је да усмери потенцијалне предлагаче пројеката и помогне им да се лакше снађу у обиму различитих области Хоризонта 2020, и брже идентификују тему која их занима.

Треба имати у виду да Хоризонт 2020 значајно поједностављује процедуру аплицирања кроз јединствен сет правила. Ово се огледа кроз обједињавање свих истраживачко-развојних фондова који су тренутно доступни кроз Оквирне програме за истраживање и технички развој (енг. Framework Programmes for Research and Technical Development), акције у оквиру Оквирног програма за конкурентност и иновације (енг. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) и Европског института за иновације и технологију (енг.European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Хоризонт2020 и ИКТ: приоритети

Интернет, као и ИКТ уопште одавно представљају вектор за иновације и креативност. На економском плану, ово се огледа кроз чињеницу да преко 10% глобалног друштвеног производа отпада на ИКТ.

У оквиру програма Х2020, активности везане за информационо-комуникационе технологије су усмерене на експлоатацију технологија или скупова технологија као што су рачунарство у облаку, Интернет ствари, интеграција напредних мрежа, паметни мобилни уређаји итд. Уз њих, инвестиције се усмеравају и ка трансферзалним темама везаним за ове технологије међу којима су најпроминентније заштита права на приватност и података о личности, алтернативне моделе решавања спорова засноване на ИКТ, етички приступ истраживачком раду, питања једнакости полова, учешће малих и средњих предузећа итд.

Циљ инвестирања у наведене области је стварање стратешке предности ЕУ и продор на тржишта на којима су традиционално предоминантне велике ИТ компаније, које су махом регистроване у САД.

Радни програм 2014-2015

Када су ИКТ у питању, радни програм Х2020 за 2014. и 2015. годину обухвата три области односно приоритета.

  • Напредна истраживања усмерена на откривање радикално нових технолошких могућности и начина на које ИКТ могу допринети истраживачком раду и иновацијама. Ова област је уређена у оквиру првог приоритета – Изузетност у науци (енг. Excellent Science), нарочито под насловима Будуће и нове технологије (енг. Future and Emerging Technologies) и Европске истраживачке инфраструктуре (енг. European research infrastructures – eInfrastructures).
  • Компетитивна индустрија (енг. Competitive Industries) је друга област у оквиру које се под насловом ”Информационо-комуникационе технологије” третирају истраживачке активности и иновације које се односе на генеричке технологије, чији је развој мотивисан индустријским, комерцијалним циљевима.
  • Мулти-дисциплинарни приступ решавању социјалних питања заснован на употреби ИКТ обрађен је у оквиру трећег приоритета програма Хоризонт 2020, који се зове Боље друштво (енг. Better Society).

У наредном тексту који ће бити посвећен месту које ИКТ имају у оквиру радног програма за 2014. и 2015. годину, пружићемо више информација о конкретним областима за које се могу добити финансије у оквиру једног од три приоритета програма Хоризонт 2020.

корисни линкови

Адриана Миновић

Адриана Миновић

Саветник за питања унутрашњег тржишта при Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије. Члан Преговачке групе за информационо друштво и медије. Области: е-трговина, е-банкарство, регулаторна политика и стратешко одлучивање у области телекомуникација.

All stories by:Адриана Миновић