Хоризонт2020 и ИКТ

Хоризонт2020 и ИКТ – место и области од значаја

Саветник за питања унутрашњег тржишта при Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије. Члан Преговачке групе за информационо друштво и медије.
Области: е-трговина, е-банкарство, регулаторна политика и стратешко одлучивање у области телекомуникација.

  • linkedin
  • twitter

Хоризонт2020: место ИКТ

Истраживачко-развојни програм Хоризонт2020 прати седмогодишњи финансијски циклус ЕУ и траје од 2014 до 2020.

Информационо-комуникационе технологије представљају једну од најзначајнијих облсти у оквиру које се може конкурисати за фондове програма Х2020. О повлаштеном месту које ИКТ имају у оквиру програма нарочито сведочи чињеница да су инвестиције у ову област увећане за око 46% у односу на претходне програме (FP7).

Исто тако, Хоризонт 2020 и ИКТ имају динамичнији однос него ранији програми, првенствено због политичке воље ЕУ да се инвестиције усмере ка областима истраживања које се односе на развој и комерцијализацију најновијих технологија. Оне, иако носе већи ризик, могу довести до значајних продора и створити нове пословне шансе које могу позитивно утицати на излазак из економске кризе, што је један од главних приоритета програма Х2020.

Хоризонт2020 и ИКТ: области од значаја

Будући свеприсутне, ИКТ прожимају велик број области које могу бити финансиране у оквиру Х2020. Циљ овог текста је да усмери потенцијалне предлагаче пројеката и помогне им да се лакше снађу у обиму различитих области Хоризонта 2020, и брже идентификују тему која их занима.

Треба имати у виду да Хоризонт 2020 значајно поједностављује процедуру аплицирања кроз јединствен сет правила. Ово се огледа кроз обједињавање свих истраживачко-развојних фондова који су тренутно доступни кроз Оквирне програме за истраживање и технички развој (енг. Framework Programmes for Research and Technical Development), акције у оквиру Оквирног програма за конкурентност и иновације (енг. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) и Европског института за иновације и технологију (енг.European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Хоризонт2020 и ИКТ: приоритети

Интернет, као и ИКТ уопште одавно представљају вектор за иновације и креативност. На економском плану, ово се огледа кроз чињеницу да преко 10% глобалног друштвеног производа отпада на ИКТ.

У оквиру програма Х2020, активности везане за информационо-комуникационе технологије су усмерене на експлоатацију технологија или скупова технологија као што су рачунарство у облаку, Интернет ствари, интеграција напредних мрежа, паметни мобилни уређаји итд. Уз њих, инвестиције се усмеравају и ка трансферзалним темама везаним за ове технологије међу којима су најпроминентније заштита права на приватност и података о личности, алтернативне моделе решавања спорова засноване на ИКТ, етички приступ истраживачком раду, питања једнакости полова, учешће малих и средњих предузећа итд.

Циљ инвестирања у наведене области је стварање стратешке предности ЕУ и продор на тржишта на којима су традиционално предоминантне велике ИТ компаније, које су махом регистроване у САД.

Радни програм 2014-2015

Када су ИКТ у питању, радни програм Х2020 за 2014. и 2015. годину обухвата три области односно приоритета.

  • Напредна истраживања усмерена на откривање радикално нових технолошких могућности и начина на које ИКТ могу допринети истраживачком раду и иновацијама. Ова област је уређена у оквиру првог приоритета – Изузетност у науци (енг. Excellent Science), нарочито под насловима Будуће и нове технологије (енг. Future and Emerging Technologies) и Европске истраживачке инфраструктуре (енг. European research infrastructures – eInfrastructures).
  • Компетитивна индустрија (енг. Competitive Industries) је друга област у оквиру које се под насловом ”Информационо-комуникационе технологије” третирају истраживачке активности и иновације које се односе на генеричке технологије, чији је развој мотивисан индустријским, комерцијалним циљевима.
  • Мулти-дисциплинарни приступ решавању социјалних питања заснован на употреби ИКТ обрађен је у оквиру трећег приоритета програма Хоризонт 2020, који се зове Боље друштво (енг. Better Society).

У наредном тексту који ће бити посвећен месту које ИКТ имају у оквиру радног програма за 2014. и 2015. годину, пружићемо више информација о конкретним областима за које се могу добити финансије у оквиру једног од три приоритета програма Хоризонт 2020.

корисни линкови


Објављено

у

од

Ознаке: