ИКТ - приоритет Хоризонта2020

ИКТ – приоритет Хоризонта2020

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

 • googleplus
 • linkedin
 • twitter

Увод

Истраживачко-развојни програм ЕУ Хоризонт2020 дефинише области од значаја за развој информационо-комуникационих технологија. Конкретно, било је речи о инвестицијама у ИКТ кроз три приоритета програма:

 • Изузетност у науци (енг. Excellent Science),
 • Компетитивна индустрија (енг. Competitive Industries) и
 • Боље друштво (енг. Better Society).

Имајући у виду да су улагања у област ИКТ приоритет Хоризонта2020, овај текст ће бити посвећен појединостима везаним за области за које се могу добити финансије, без обзира на зрелост технологије у питању. Обухваћене су све развојне фазе од фундаменталног истраживачког раду до лансирања резултата на тржиште и њихова комерцијализација.

ИКТ и ”Изузетност у науци”

Први приоритет Хоризонта2020 назван ”Изузетност у науци” обухвата неколико група и подгрупа које се директно односе на информационо-комуникационе технологије или у којима ИКТ играју изузетно значајну улогу.

Будуће и нове технологије

Будуће и нове технологије (енг. Future and Emerging Technologies – FET), су подељене на подгрупе чија ћемо имена због лакшег проналажења дати у оригиналу на енглеском:

 • FET Open: fostering novel ideas, које представљају 40% укупног буџета посвећеног Будућим и новим технологијама у оквиру Х2020.
 • FET Proactive: nurturing emerging themes and communities.
 • FET Flagships: pursuing grand interdisciplinary science and technology challenges.

По дефинициј из пропратне документације програма Х2020:

Future and emerging technologies will support collaborative research in order to extend Europe’s capacity for advanced and paradigm-changing innovation. They will foster scientific collaboration across disciplines on radically new, high-risk ideas and accelerate development of the most promising emerging areas of science and technology as well as the Union-wide structuring of the corresponding scientific communities.”

Корисни линкови о овој области су:

Европске истраживачке инфраструктуре

Област под називом Европске истраживачке инфраструктуре (енг. European research infrastructures – eInfrastructures) обухвата неколико тема:

 • развој и интеграција инфраструктурних ресурса и сервиса за истраживање заснованих на ИКТ (енг. development and integration of ICT infrastructure resources and services for research)
 • приступ и управљање подацима резултатима истраживања и имплементирање стратегије ЕУ о рачунарству високих перформанси (енг. access to and management of research data,and implementation of the e-infrastructure part of the EU strategy on high-performance computing).

Корисни линкови о е-Инфраструктурама:

ИКТ и ”Компетитивна индустрија”

Када је у питању друга приоритетна област програма Х2020 ”Компетитивна индустрија”, развој информационо-комуникационих технологија се фокусира на

 • финансирање нових генерација компоненти и система,
 • напредно рачунарство (ICT4)
 • Интернет будућности (ICT10, ICT12, ICT14, ICT30)
 • технологије за управљање садржајима и информацијама (ICT16, ICT19, ICT20)
 • роботику (ICT24)
 • микро и нано-електронске технологије (ICT25, ICT27, ICT28)

Радни програм за 2014. и 2015. годину у области везане за ИКТ укључује и трансферзалне активности као и међународну сарадњу.

Ако желите да сазнате више о овој области, погледајте:

ИКТ и ”Боље друштво”

Хоризонт 2020 имплементира приоритете стратегије Европа 2020 (енг. Europe 2020). У области социјалних питања и друштвених наука одликује се приступом заснованим на идентификацији изазова и препрека и њиховом превазилажењу кроз мултидисциплинарну примену техничких, друштвених и других наука.

Најзначајније области подржане у оквиру приоритета ”Боље друштво” су дефинисане на следећи начин:

 • здравље, демографијске промене и благостање
 • безбедна, чиста и ефикасна енергија
 • паметан, зелен и интегрисан транспорт
 • климатске акције, околина, ефикасна употреба ресурса и примарних материја
 • Европа у свету који се мења
 • безбедна друштва.

Информационо-комуникационе технологије у делу програма Х2020 који се односи на социјална питања су подржане или кроз специфичне теме (енг. topic), или као део ширег сета преклапајућих технологија у опису конкретних активности које ЕУ жели да финансира.

Имајући у виду да ИКТ могу на позитиван начин допринети решавању кључних социјалних питања од значаја за ЕУ њихово место и у овој области програма Х2020 прилично је значајно. Без обзира да ли су у питању технологије које могу побољшати квалитет система за заштиту здравља популације ЕУ која је све старија, или омогућити економичнији јавни транспорт и управљање отпадом, значај ИКТ у оквиру Х2020 је огроман и треба га искористити.


Објављено

у

од

Ознаке: