Хоризонт2020: приоритети

Хоризонт2020: приоритети

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Хоризонт2020: приоритети

Научно-истраживачки програм Европске уније, Хоризонт2020  има три приоритета, на којима се заснива његова подела на три основне тематске целине у оквиру којих иновативни пројекти могу добити финанцијску подршку. То су:

Сваки од ових приоритета, односно области усмерен је на конкретан изазов. Тако, ”Изузетност у науци” треба да позивитно утиче на најквалитетније научне и истраживачке капацитете ЕУ.

”Компетитивна индустрија” подразумева повећање конкурентности индустрије ЕУ и максимизацију њеног потенцијала за раст.

Коначно, ”Боље друштво” укључује најбитније социјалне изазове не само на европском већ и глобалном нивоу. Овај сегмент ће бити фокусиран на иновативно, трансферзално ангажовање друштвених наука у циљу јачања лидерске позиције ЕУ у овој области.

Изузетност у науци (енг. Excellent Science)

Прва област – Изузетност у науци, генерално је посвећена финансирању научно-истраживачке делатности, разних групних и индивидуалних истраживања, стручном усаршавању научника и омогућавању приступа инфраструктури која се користи у научне сврхе и повезивању научне заједнице.

Четири главна под-програма у оквиру ове теме су:

Основни циљ програма Хоризонт 2020 у области ”Изузетности у науци” подразумева омогућавање стабилног тока првокласне научно-истраживачке делатности светског ранга. Све је подређено повећању дугорочне конкурентности ЕУ на светском тржишту знања.

Програм подржава најбоље идеје, развија таленте у оквиру ЕУ, пружа истраживачима приоритетан приступ адекватној инфраструктури и омогућава Европској унији да постане и остане атрактивно место за истраживачки рад.

Компетитивна индустрија (енг. Competitive Industries)

Друга област, ”Компетитивна индустраија” подразумева лидерство у индустрији, а посвећена је иновацијама и примени нових решења која би омогућила развој малих и средњих предузећа, повећање продуктивности и конкурентности, кроз примену нових технолошких решења у производњи, управљању и осталим пословним процесима.

Три основна под-програма су:

  • Програм посвећен кључним технологијама у развијању нових пословних решења – Leadership in Enabling and Industrial Technologies;
  • Програм намењен да пружи помоћ у погледу проналажења финасијских средстава за финансирање истраживачко-развојних активности – Access to risk finance;
  • Иновације у МСП – Innovation in SMEs.

Ова област има за циљ да кроз промовисање економски исплативих научних подухвата подржи и олакша инвестиције у научно-истраживачку делатност. ”Компетитивна индустрија” треба да омогући стратешке инвестиције у кључне индустријске и технолошке гране и увећа потенцијал за привредни раст компанија из ЕУ. Један од циљева програма је олакшавање инвестиција у мала и средна предузећа. Олакшавање приступа одговарајућим количинама капитала би требало да им омогући да прерасту у лидере на глобалном нивоу. У овом контексту, јасно је да ИКТ заузимају значајно место.

Боље друштво (енг. Better Society)

Трећа област названа ”Боље друштво” односи се на друштвене изазове, а фокусирана је на иновативна решења која би требало да допринесу решавању различитих друштвених проблема у областима као што су:

Хоризонт 2020 пресликава политичке приоритете Европске Уније и њену стратегију у области планирања и усмеравања развоја друштва као и решавања социјалних проблема и изазова.

Овако конципиран, приступ друштвеним изазовима би требало да уједини финанцијске ресурсе и знање у различитим областима, повезујући тако друштвене науке са техничким и технолошким дисциплинама. Мултидисциплинарност је и овде кључна реч, а ИКТ и право које их регулише опет уживају посебно место.

У оквиру Хоризонта 2020, ”Боље друштво” омогућава научно-истраживачку делатност усмерену ка остварењу конкретних резултата на тржишту. Као такво, ”Боље друштво” је усмерено на подршку иновативних активности, прототипирања, тестирања, и коначно – избацивања конкретних производа на тржиште и њихову комерцијализацију.


Објављено

у

од

Ознаке: