Put svile (Silk Road) – zloupotreba Bitkoina i ilegalna onlajn tržišta

Put svile (Silk Road) - zloupotreba Bitkoina i ilegalna onlajn tržišta

Put svile (Silk Road) – Ilegalno onlajn tržište

Šta je zajedničko za Silk Road, Silk Road reloaded, Amora Marketplace i Evolution Marketplace? Najopštiji odgovor bi verovatno mogao da se svede na izdvajanje dva zajednička elementa. Najpre, reč je o ilegalnim virtuelnim tržištima i drugi element je da se na ovim tržištima koristi Bitkoin kao sredstvo za isplatu cena ilegalnih roba i usluga.

Silk Road (pre. Put svile) je jedno od prvih virtuelnih tržišta ilegalnih proizvoda i usluga na Internetu. Silk Road je u skorijem periodu postao jako aktuelan zbog pokretanja postupka protiv kreatora i glavnoodgovornog za funkcionisanje ovog tržišta. U januaru 2015. godine pokrenut je postupak pred Federalnim sudom Menhetena protiv okrivljenog Rosa Ulberta. Proces protiv Ulberta, koji je u onlajn svetu delovao pod pseudonimom Strašni Pirat Robert, je jako interesantan zbog niza materijalnih i proceduralnih pravnih pitanja (više o ovoj temi u nekom o narednih tekstova). No, kada su istražni organi zaplenili Ulbertov laptop u cilju prikupljanja dokaza protiv njega, pronašli su gotovo 144.336 Bitkoina (okvirna vrednost ovih Bitkoina prema današnjem kursu je 31 milion EUR). Ros Ulbert je 29. maja 2015. godine osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Činjenica je da je Silk Road dugo bio sajt broj 1. koji je služio za nabavku ileglanih proizvoda i usluga na Internetu. Na ovom sajtu zainteresovana lica su mogla da kupe ukradene proizvode, ilegalni pornografski materijal, nabave drogu, oružije ili pak naruče nečije ubistvo. Bespogovorno je da ovakva tržišta nisu legalna, niti legitimna. No, veoma je upitno da li je moguće i kako kontrolisati ovakav tip tržišta. Nakon zatvaranja Silk Road -a nekoliko sličnih ilegalnih onlajn tržišta još uvek funkcioniše. To su već spomenuti Amora Marketplace i Evolution Marketplace, a najavljeno je i pokretanje Silk Road reloaded (Silk Road 2.0).

Anonimnost kao modus operandi

U sredstvima informisanja dostupnim na Internetu neretko se zauzima stav da su tvorci ilegalnih onlajn tržišta zapravo radikalni libertarijanci. Ipak, iako još uvek nema previše dokaza ko i kako upravlja navedenim tržištima, ne treba apsolutno isključiti umešanost organizovanog kriminala u ovakva tržišta. Ako ništa drugo, razne kriminalne organizacije su dobile svoje virtuelno područije za realizaciju sopstvenih aktivnosti na Internetu. Sa druge strane, Libertarijanci okupljeni oko ideje slobodnog Interneta uporno se bore za povećanje anonimnosti korisnika na Internetu. Činjenica je da različiti entiteti počevši od državnih bezbedonosnih agencija, pa do multinacionalnih kompanija koriste čitav spektar strategija i mehanizama za profilisanje i identifikaciju korisnika na Internetu i time ugrožavaju Pravo na privatnost kršeći Pravo zaštite podataka o ličnosti. Kontrabalans takvim inicijativama može da se pronađe u nekim projektima koji imaju za cilj povećanje anonimnosti korisnika na Internetu. Ipak, opšte je poznato da je anonimnost jedan od uslova dobro organizovanog kriminala. Čini se da su se interesi kriminala i neke od libertarijanskih ideja ukrstile na onlajn ilegalnim tržištima.

Princip funkcionisanja ilegalnih onlajn tržišta zahteva visok stepen anonimnosti. Iako nije najjasnije da li neko zaista može da ostane potpuno anoniman na Internetu, projekti čiji su ciljevi usmereni ka povećanju anonimnosti svakako postoje. Derivati ovakvih projekata jesu alati koji se između ostalog koriste za aktivnosti u okviru ilegalnih onlajn tržišta, to jest za ponudu i kupovinu ilegalnih proizvoda i usluga. Ipak, anonimnost može da koči ili onemogući efikasnu primenu zakona. Na kraju, za isplatu cena na ilegalnim onlajn tržištima koriste se Bitkoini jer njihova tehnička struktura komplikuje ili onemogućava identifikaciju korisnika.

Put svile (Silk Road) i pravni status Bitkoina

Bitkoin formalno nije ilegalan u SAD-u. Ipak, njegova struktura čini ga najpogodnijim sredstvom za isplatu kupoprodajnih cena ilegalnih roba i usluga. Nepovezanost Bitkoina sa bankarskim sistemom i centralnim monetranim autoritetima stvara ogroman prostor kako za dalji progres (tehnološki i ekonomski), tako i za brojne zloupotrebe ove decentralizovane kriptovalute. Ovakve prednosti jesu uočene od strane onih lica koja su pokrenula onlajn ilegalna tržišta. Šta više, ova tržišta ne bi mogla efikasno da funkcionišu putem tradicionalnih sistema onlajn plaćanja (PayPal, Visa, MasterCard) jer bi identifikacija lica bila daleko jednostavnija.

Činjenica jeste da je slučaj Silk Road definitvno loša promocija Bitkoin i da će ovaj slučaj, ako ništa drugo, da ubrza javnu raspravu o najpopularnijoj decentralizovanoj digitalnoj kriptovaluti. Međutim, ne treba zaboraviti da je lanac blokova Bitkoina potpuno transparentan i da može biti upotrebljen u daljim istragama u cilju nalaženja i eventualne identifikacije onih lica koja su trgovala preko Silk Road -a. Ipak, u slučaju Bitkoina jednostavno je pratiti “put novca”, a daleko je teže (ako ne i nemoguće) identifikovati lica koja stoje iza tih transakcija.

Koliko je snažan Bitkoin?

Da bi dobili odgovor na ovo pitanje držeći se konteksta ilegalnih onlajn tržišta, moramo da sagledamo dva aspekta perspektive Bitkoina – ekonomski i širi politički.

Ekonomska snaga Bitkoina nije uzdrmana slučajem Silk Road. Bez obzira na velike zaplene ove valute i stvaranje negativnijeg imidža kroz izmenjenu perspeciju javnosti o Bitkoinu, vrednost Bitkoina nije fluktuirala. Tačnije, teško se može povezati ovaj slučaj sa standardnim promenama vrednosti Bitkoina. Iako postoji generalno shvatanje da je Bitkoin dovoljno ojačao tako da ostane imun na slučajeve kao što je Silk Road, činjenica jeste da tradicionalni makroekonomski faktori (npr. povlačenje velike količine valute iz opticaja i gubitak poverenja građana u valutu) jednostavno ne utiču na Bitkoin, ili makar ne utiču kao u slučajevima nacionalnih valuta. Razlog je jednostavan – Bitkoin nije niti nacionalna, niti tradicionlna valuta!

Slučaj Silk Road i egzistencija Amora Marketplace, Evolution Marketplace i najava pokretanja Silk Road reloaded daje vetar u leđa protivinicima Bitkoina. Činjenica jeste da u doba savremenog terorizma nema previše telorancije za novotarije koje mogu da obezbede visok stepen anonimnosti lica koja vrše finansijske transakcije. No, čak i formalno da se određenim aktom (bilo nacionalnim ili međunarodnim) Bitkoin proglasi ilegalnim, postavlja se pitanje da li je moguće efikasno primeniti takvo pravo u praksi. Ovkava relanost bi svakako otvorila čuvenu doktrinalnu polemiku nastalu u okvirima pravnog realizma – pravo u knjigama nasuprot pravo u praksi (law in books vs. law in action). No, formalno proglašenje Bitkoina ilegalnim, u realnom, tačnije virtuelnom životu može da otvori pandorinu kutiju ilegale, gurajući jedan širok spetkar odnosa i ogroman broj entiteta u tamnu stranu Interneta. Može se očekivati da će taj sektor uvek težiti tehnološkom napretku u cilju sopstvene zaštite od onih koji “sporovode zakon”. U prilog ovoj tezi jeste savremeni Corpus delicti u vidu gore nevedenih ilegalnih onlajn tržišta i povezani projekata.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master prava i master ekonomije

  • googleplus
  • linkedin