Bitkoin i onlajn kockanje

Bitkoin i onlajn kockanje

Uvod

Najveći procenat finansijskih transakcija u vezi sa onlajn kockanjem odvija se u nekim od najpoularniji valuta današnjice – USD, GBP ili EUR. Najpopularniji instrumenti za transfer sredstava jesu platne kratice (debitne i kreditne), bankarski transferi, kao i elektronski novčanici (npr. Skril, Neteler).

Bitkoin je još uvek nov fenomen u domenu finansija koji se pozicionira u oblasti igara na sreću, ali sa evidentno progresivnim tendencijama. Njegove osobine čine ga jako atraktivnim, obzirom da ima ima određene prednosti u odnosu na tradicionalne valute i instrumente finansijskih transfera. Osnovne prednosti jesu te da Bitkoin omogućava izuzetno brze i neuporedivo jeftinije transakcije nego što je to slučaj sa tradicionalnim valutama. No, upotreba Bitkoina u onlajn kockanju svakako ima svoje prednosti, ali i mane.

Bitkoin i onlajn kockanje: potencijal za dalju razvoj

Bitkoin je nastao kao posledica inovativnosti i libertarijanskih ideja u vezi sa slobodnim Internetom. Sloboda na Internetu danas jeste aktuelna tema i u velikoj meri vezana je za konstantno urušavanje privatnosti korisnika.

Bitkoin je mehanizam koji povećava nivo privatnosti na Internetu sa tendencijom stvaranja potpune anonimnosti korisnika. Samim tim Bitkoin je koristan za onlajn kockare obzirom da kockari u virtualnom okruženju najčešće ne žele da budu izloženi radoznalim pogledima i znatiželji drugih lica.

No, upravo ta činjenica može da bude i kontraproduktivna po zaštitu samih kockara. Visok stepen zaštite podataka o ličnosti kockara utiče na smanjenje mogućnosti prepoznavanja kockara koji su registrovani kao patološki kockari, ili pak na prepoznavanje kockara sa potencijalom da postanu patološki kockari.

Visok stepen anonimnost onlajn kockara je cilj koji je u suportnosti sa visokim standardima identifikacije onlajn kockara. Ukoliko su standardi registracije i identifikacije kockara niski, svakako da se povećavaju mogućnosti da lica kojima je zabranjeno kockanje (npr. maloletna lica) stvore lažne profile i pristupe onlajan kockarnicama. Činjenica jeste da veliki broj pružoaca usluga onlajn kockanja u Bitkoinima ima niske standarde identifikacije i registracije budućih kockara.

Problem koji se nadovezuje na gore opisane, je regulacija kockanja u Bitkoinima. Naime, sa krajnje pravnog stanovišta još uvek nije najjasnije šta jeste Bitkoin. Struktura ove digitalne, decentralozovane valute je takva da se ona u velikoj meri razikuje od tradicionalnih valuta. Zbog toga problemi licenciranja pružaoca usluga i oporezivanja predstavljaju izazov. No, problemi ovog tipa tiču se industrije priređivača igara na sreću i države.

Sa druge strane, nejasna regulativa u ovom domenu uticala je na stvaranje velikog broja nelicenciranih pružaoca usuluga onlajn kockanja. Pored toga što ilegalni pružaoci usluga onlajn kockanja ne plaćaju porez gotovo ni jednoj državi (ili pak to rade tamo gde su porezi izuzetno niski), probelmi koji se javljaju sa nelegalnim pružaocima usluga tiču se i fer priređivanja igara na sreću. Jednostavno, ako ne postoji nadzorni organ koji kontroliše rad pružaoca usluga, teško da bilo ko može da garantuje da ponude igara na sreću imaju fer karakter i da će pružalac usluga ispoštovati svoje obaveze prema onlajn kockaru. No, suština funkcionisanja Bitkoina jeste ta da svaka transakcija mora da ostane zabeležena u blokovima i inkorporirana u lanac blokova. Ova jedinstvena struktura enkrpicije jeste transparentna i dostupni svima. Bez namere da detaljno ulazimo u konkretne mogućnosti, treba imati u vidu da transparentnost smanjuje mogućnosti za prevarne aktivnosti.

Probelmi regulacije Bitkoina, a ne retko i komercijalnih entiteta koji posluju u Bitkoinima imaju i svoje pozitivne strane koje se tiču onlajn kockanja. Iako je u praksi teško omeđiti tržište onlajn kockanja u skladu sa nacionalnim granicama, makar u teoriji onlajn kockanje je regulisano na staromodni način (jedna država – jedan zakonodavni sistem – nacionalni nadzorni sistem).

Ipak, upotreba Bitkoina u svrhu onlajn kockanja može da stvori (ako već nije) neformalni supernacionalni sistem koji pruža mogućnosti za razvoj tržišta i industrije onlajn kockanja. Upotreba Bitkoina stimulisla je inovativnost i kretivnost u razvoju industrije. Iako su primarne asocijacije za Bitkoin vezane za transfer vrednosti, treba imati u vidu da je Bitkoin nova tehnologija koja menja strukturu i neka od pravila postojećih igara na sreću.

Bitkoin i onlajn kockanje: budući izazovi

Dalji izazovi u razvoju zajedništva Bitkoina i onlajn kockanja vezani su najpre za buduću regulaciju Bitkoina. Naime, velike kontraverze javljaju se u vezi sa korišćenjem Bitkoina. Činjenica jeste da transfer Bitkoina ne može da se kontroliše putem već postojećih mera nadzora. Zbog toga, vlade i nadzorne službe teže ka kreiranju zakonodavnih okvira koji bi omogućili efektivni nadzor Bitkoina. Ipak u ovom trenutku niko nije siguran kako efektivana (pa dalje i efikasana) regulacija treba da izgleda.

Nedostatak regulacije svakako stvara čitav niz bezbedonosnih problema. Industrija kockanja je često bila paravan za različite kriminalne aktivnosti, pa je i sama često bila kriminalizovana. Potencijal prikrivanja finansijskih tokova stvara mogućnosti za kriminalne aktivnosti i ugrožavanje bezbednbosti kako onlajn kockara tako i šire zajednice.

Na kraju, poslednji u nizu velikih izazova tiče se edukacije korisnika. Ukoliko onlajn kockar želi da izvrši transakciju putem nekih od tradicionalnih sistema transfera valuta (karticom ili bankarskim transferom) nije neophodno da bude upoznat i sa tehničkim elementima transfera. Iako korišćenje Bitkoina nije komplikovano, postoji potreba da korisnik ipak ima osnovna znanja o tome kako funkcioniše Bitkoin i šta on zapravo jeste. Nedostatak znanja o novim tehnologijama, uključujući i Bitkoin je prepreka za njegov još progresivniji razvoj i upotrebu.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master prava i master ekonomije

  • googleplus
  • linkedin