е-Трговина: нова публикација сајта ПравоИКТ

е-Трговина: нова публикација сајта ПравоИКТ

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Електронска публикација под насловом е-Трговина: правна решења за нове моделе пословања, коју издаје ПравоИКТ је доступна за преузимање са нашег сајта.

Настала на основу оригиналних стручних радова наших сарадника објављених у периоду од око годину дана, ова збирка текстова на једноставан и лако разумљив начин обрађује актуелне интердисциплинарне теме из области е-Трговине.

Организовани у три тематске целине, текстови се односе на питања у распону  од релевантног правног оквира и судске праксе у Европској Унији као и њиховог утицаја на српско законодавство, преко нових средстава и начина плаћања на Интернету, до економије дељења и значаја поверења за електронско пословање.

У прву тематску целину под насловом ”е-Трговина: утицај права ЕУ на српско законодавство” сврстани су текстови који представљају увод у правни режим електронске трговине ЕУ. Имајући у виду да је Република Србија у процесу приступања ЕУ, акценат је стављен на правни оквир ЕУ, и анализу усаглашености два правна система.

Друга целина носи наслов ” Нови начини и средства плаћања: Пејпал и Биткоин”. Акценат је стављен на практичне аспекте електронске трговине.

Трећа целина, ”Дигитално пословање и економија дељења” садржи серију текстова о куповини и и продаји путем Интернета, као и питања економије дељења.

Сарадници сајта ПравоИКТ који су својом стручношћу и искуством допринели стварању ове публикације су Адриана Миновић, Душко Мартић, Душан Павловић, Срђан Рајчевић и Милош Стојковић.

Публикација е-Трговина: правна решења за нове моделе пословања је прво издање на ову тему и у наредном периоду ће бити обогаћена новим стручним текстовима наших сарадника.


Објављено

у

од

Ознаке:

Comments

Једно реаговање на “е-Трговина: нова публикација сајта ПравоИКТ”

  1. K.S. Avatar

    Nadamo se da će Narodna banka Srbije pojednostaviti procedure i propise.