Posts By :

Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: правни оквир БиХ
Услуге рачунарства у облаку: правни оквир БиХ 800 450 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: правни оквир БиХ

Четврти текст из области услуга рачунарства у обллаку који се односи на правни оквир БиХ. Обухвата преглед Закона о заштити личних података БиХ, нарочито оних правних норми које су од значаја за рачунарство у облаку. read more
Услуге рачунарства у облаку: одредбе о заштити података о личности
Услуге рачунарства у облаку: одредбе о заштити података о личности 720 380 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: одредбе о заштити података о личности

Овај, трећи од четири текста на тему пружања услуга у области рачунарства у облаку објашњава актуелно законодавство ЕУ и даје преглед релевантних одредаба о заштити података о личности. read more
Услуге рачунарства у облаку: уговорни услови, приватност и безбедност
Услуге рачунарства у облаку: уговорни услови, приватност и безбедност 720 380 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: уговорни услови, приватност и безбедност

Други од четири текста о правном оквиру који регулише пружање услуга у области рачунарства у облаку. Поред услова који се односе на пословне субјекте и друга правна лица, предмет овог текста су општи правни режим, као и посебне норме везане за заштиту приватности и безбедност информација. read more
Услуге рачунарства у облаку: уговорне стране и сервисни ниво услуга
Услуге рачунарства у облаку: уговорне стране и сервисни ниво услуга 720 380 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: уговорне стране и сервисни ниво услуга

У серији чланака на тему услуга рачунарства у облаку, аутор разматра најважније правне аспекте које треба узети у обзир приликом склапања уговора у овој области. Полазећи од међусобних обавеза и односа на релацији пружалац услуге – корисник, овај уводни текст пружа приказ уговорних страна, услова коришћења рачунарства у облаку и објашњава уговор о сервисном нивоу услуга. read more
Рачунарство у облаку: ISO стандард о заштити података о личности
Рачунарство у облаку: ISO стандард о заштити података о личности 720 380 Срђан Рајчевић

Рачунарство у облаку: ISO стандард о заштити података о личности

Циљ новог ISO/IEC 27018:2014 стандарда је да обезбједи сет неопходних сигурносних контрола које могу бити имплементиране од стране пружаоца услуга тзв. јавног рачунарског облака (енг. public cloud provider) који обрађује податке о личности у име трећег лица. Ово је први публиковани ISO стандард који се односи на рачунарство у облаку, и као такав ће сигурно наћи широку примјену међу компанијама које ће кроз програм сертификације настојати изградити повјерење са потенцијалним клијентима и стећи имиџ на глобалном цлоуд тржишту. read more
Рачунарство у облаку: европске перспективе развоја
Рачунарство у облаку: европске перспективе развоја 720 380 Срђан Рајчевић

Рачунарство у облаку: европске перспективе развоја

Текст „Рачунарство у облаку: европске перспективе развоја“ даје тренутни пресек стања и смернице за будући развој рачунарства у облаку на нивоу ЕУ. Активности Европске комисије потакнуте експлозивним растом тржишта услуга рачунарства у облаку и евидентним заостајањем европских тржишних играча дају наслутити да ће се у годинама које долазе овај сегмент развијати на новим или реформисаним легислативним основама. У оквиру европске Дигиталне агенде и иницијативе „Европа 2020“ постављени су високи циљеви које је потребно постићи кроз хармонизацију правних система држава чланица, али и ефикасним механизмом координације на нивоу Уније. read more
електронски потпис
DocuSign – електронски потпис за понијети 720 380 Срђан Рајчевић

DocuSign – електронски потпис за понијети

У амбијенту у којем партнери и пословни сарадници закључују правне послове не обазирући се на географску удаљеност, временску зону и слично, пожељно је размишљати и о правним аспектима читаве приче: закључили смо уговор, али ко нам гарантује да друга страна неће оспорити нашу сагласност? Можемо ли методом ”моја ријеч против твоје” доказати када смо ступили у уговорни однос? read more
Уговор о пружању cloud услуга
Уговор о пружању cloud услуга: на шта треба обратити пажњу 720 380 Срђан Рајчевић

Уговор о пружању cloud услуга: на шта треба обратити пажњу

Желите да искористите предности рачунарства у облаку и значајно смањите трошкове персонала и издатке за одржавање инфраструктуре? Примамљивост трансфера софтверских апликација и података на инфраструктуру пружаоца услуга рачунарства у облаку постаје већа уколико се уз несметано функционисање информационог система благовремено обезбједи и задовољавајућа правна заштита корисника. Ако склапате Уговор о пружању cloud услуга, ово су елементи на које морате обратити пажњу. read more
Интернет домени: рјешавање спорова
Интернет домени: Рјешавање спорова 720 380 Срђан Рајчевић

Интернет домени: Рјешавање спорова

Како је домаће правничко схватање процеса који се одвијају у кибернетичком простору још увијек добрим дијелом непознаница, а све то прати занемарљива привредна активност на интернету, могу се предвидјети дуготрајни и исцрпљујући поступци који не оправдавају саму вриједност спора. Стога је од значаја упознати се са алтернативним начинима рјешавања спорова, прије свега оних који се одвијају на међународном нивоу. read more
Cybersquatting и заштита жига
Интернет домени: Cybersquatting и заштита жига 720 380 Срђан Рајчевић

Интернет домени: Cybersquatting и заштита жига

Главне карактеристике тржишта интернет домена су, како смо већ нагласили, ограничен рок права њиховог коришћења и надметање за стицање тог права. С обзиром да су комбинације бројки и слова који чине назив међународног или националног топ-левел (Енг. Top-Level) домена огроман, али ипак ограничен скуп, јасно је да са искоришћавањем ових комбинација «борба» за регистрацију жељених назива домена бива све оштрија и да се често посеже и за недозвољеним методама. read more
Интернет домени - услови регистрације у БиХ
Интернет домени: услови регистрације у БиХ 720 380 Срђан Рајчевић

Интернет домени: услови регистрације у БиХ

У процесу регистрације назива интернетског домена, регистрант и регистрар ступају у уговорни однос, најчешће по основу закључења тзв. Click-wrap уговора. Међутим, услови под којима је допуштена регистрација назива домена су дефинисани уговором који се закључује између регистра, било да је у питању национални или ICANN, и овлашћеног регистрара. read more
Интернет домени - значај и регистрација
Интернет домени: значај и регистрација 720 380 Срђан Рајчевић

Интернет домени: значај и регистрација

Писати о темама из области информатичког права, а не споменути интернетске домене и проблематику ефикасне заштите њиховог назива би умањило обим и значај расправе о корпоративном и персоналном идентитету у кибернетичком простору. Иако на први поглед процедура регистрације и коришћење домена из угла интернет корисника изгледа једноставно, са правног аспекта посматрано, «борба» за исте се може изродити у праву ноћну мору која често подразумијева дуготрајне процедуре, доказивање и финансијске издатке у судским и вансудским споровима. read more