Сава Павловић је адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Живковић Самарџић, са праксом пре свега у областима права телекомуникација, медијског права, права оглашавања и права конкуренције.

Пре ангажовања у адвокатској канцеларији Живковић Самарџић, у циљу усавршавања у области права информационо-комуникационих технологија, Сава је обавио једногодишњу стручну праксу у Министарству за телекомуникације и информационо друштво.

Током основних студија које је завршио на Правном Факултету Универзитета у Београду, Сава се усавршавао и на Институту за правну информатику Лајбниц Универзитета у Хановеру. Такође, током студија остварио је и значајан успех освојијвши са својим колегама прво место на такмичењу из међународног медијског права "Монро Е. Прајс" на Оxфорду, УК (енг. "Monroe E. Price", Oxford, UK).

Sava Pavlović, Author at PravoIKT

Author: Сава Павловић

 • Заштита права корисника електронских комуникација: једнострана измена уговора

  Заштита права корисника електронских комуникација: једнострана измена уговора

  Једнострана измена уговора од стране оператора представља значајну тему обрађену Законом о електронским комуникацијама. Законодавац оставља могућност оператору да једнострано измени услове уговора са корисником, али у том случају оставља могућност и кориснику да се са таквим изменама не сагласи.

 • Заштита права корисника електронских комуникација: форма и садржај уговора

  Заштита права корисника електронских комуникација: форма и садржај уговора

  Чланом 105. Закона о електронским комуникацијама, насловљеним Уговор између оператора и корисника, законодавац је прописао да се међусобна права и обавезе оператора и корисника уређују уговором, који се закључује у писаној форми. Другим речима, оператор и корисник у вези са пружањем услуга електронских комуникација морају закључити писани уговор. Законодавац је истим чланом прописао и обавезан садржај таквог уговора…

 • Заштита права корисника електронских комуникација: предуговорна фаза

  Заштита права корисника електронских комуникација: предуговорна фаза

  Закон о електронским комуникацијама (у даљем тексту: ЗЕМ) дефинише оператора као лице које обавља или је овлашћено да обавља делатност електронских комуникација. Са друге стране, ЗЕМ познаје и дефинише појмове корисник, крајњи корисник, потрошач и претплатник. Коначно, исти закон укључује и регулисање уговора с операторима, тј. прописује форму и обавезне елементе ових уговора.

 • Заштита права корисника електронских комуникација: правни оквир

  Заштита права корисника електронских комуникација: правни оквир

  Почевши од анализе односа уговорних страна, овај, први из серије текстова о заштити права корисника електронских комуникација анализира важећи правни оквир у Републици Србији.

 • Кредити за иновативне ИКТ пројекте

  Кредити за иновативне ИКТ пројекте

  Влада Републике Србије донела је Уредбу о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационх технологија (Службени гласник РС Бр. 80/2015). Уредба је ступила на снагу 29. септембра 2015. Године и њом се утврђују услови за кредитно финансирање стартап и иновативних пројеката у области ИКТ-а, a који имају за циљ развој новог или постојећег производа или услуге.

 • Електронске комуникације у ЕУ: актуелни правни оквир

  Електронске комуникације у ЕУ: актуелни правни оквир

  део 1 – Електронске комуникације: развој регулаторног оквира ЕУ део 2 – Електронске комуникације у ЕУ: ”Телеком пакет“ из 2002. године део 3 – Електронске комуникације у ЕУ: актуелни правни оквир У претходном тексту смо као разлоге за доношење новог, актуелног правног оквира у области електронских комуникација у ЕУ истакли убрзан раст сектора, као и […]

 • Електронске комуникације у ЕУ: ”Телеком пакет“ из 2002. године

  Електронске комуникације у ЕУ: ”Телеком пакет“ из 2002. године

  Електронске комуникације у ЕУ обрађује ”Телеком пакет” из 2002 године којим су државе чланице у потпуности замениле ”Регулаторни пакет“ из 1998. године. Оваквим јединственим регулаторним оквиром регулисане су све електронске комуникације, што је резултат конвергенције телекомуникација, информационих технологија и електронских медија до које је дошло у протекле две до три деценије.

 • Електронске комуникације: развој регулаторног оквира ЕУ

  Електронске комуникације: развој регулаторног оквира ЕУ

  Од самих почетака развоја електронских комуникација, а с обзиром на њихову специфичну природу, евидентна је повезаност развоја технологије, економског развоја и развоја правне регулативе. Имајући у виду специфичну повезаност ова три елемента, тј. њихову међусобну зависност и преплитање, јединствен је став да је регулисање тржишта електронских комуникација у ЕУ од изузетног значаја, те да таква регулатива представља један од важних инструмената у остваривању циљева изградње јединственог економског тржишта ЕУ и опште добробити друштва.