Кредити за иновативне ИКТ пројекте

Кредити за иновативне ИКТ пројекте

Адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Живковић Самарџић, са праксом у областима права телекомуникација, медијског права, права оглашавања и права конкуренције.

Влада Републике Србије донела је Уредбу о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационх технологија (Службени гласник РС Бр. 80/2015). Уредба је ступила на снагу 29. септембра 2015. Године и њом се утврђују услови за кредитно финансирање стартап и иновативних пројеката у области ИКТ-а, a који имају за циљ развој новог или постојећег производа или услуге.

Кредити се могу користити за куповину опреме, нематеријалне имовине, трајних обртних средстава или за плаћање услуге израде и реализације иновативног пројекта.

Уредба прописује да одобрени кредити могу износити од 300.000 до 1.500.000 динара за предузетнике, односно од 500.000 до 3.000.000 динара за правна лица и то са каматом од свега 1% на годишњем нивоу, уз грејс период до годину дана и четворогодишњи рок отплате.

За кредите ће моћи да конкуришу предузетници и правна лица, под условом:

  • Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре у претходне две године од дана дана објављивања конкурса за доделу кредита (или и раније ако се ради о иновативном пројекту);
  • Да су регистровани за обављање неке од делатности у области ИКТ-а наведене у уредби;
  • Да нису били власници привредног друштва или предузетници раније, односно да нису били обвезници пореза на добит или обвезници пореза на приход од самосталне делатности;
  • Да су измирили пореске и друге дажбине у периоду од две године пре подношења захтева за одобравање кредита;
  • Да нису правноснажно кажњавани за привредни преступ или прекршај у периоду од две године пре подношења захтева за одобравање кредита;
  • Да се против њих не води истражни и/или кривични поступак, нити да су кажњавани за кривична дела;
  • Да нису запослени у јавном предузећу или државном органу.

Уредбом се прописује и да ће избор пројеката вршити посебно састављена Комисија при Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а на основу утврђених критеријума (очекивани допринос развоју информационог друштва, иновативност, одрживост, итд.).

Званичан конкурс и више информација објављено је на вебсајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkus-za-dodelu-start-ap/


Објављено

у

од

Ознаке: