Амерички Закон о ауторском праву у дигиталној ери - ДМЦА

Амерички Закон о ауторском праву у дигиталној ери – ДМЦА

Мастер права интелектуалне својине. Адвокат усмерен на право информационих технологија, право конкуренције, право професионалног спорта, право индустрије забаве.

  • twitter

У овом тексту ћемо наставити да се бавимо питањeм ауторских права на Интернету. У тексту аутора Милоша Стојковића читали смо о занимљивом случају који се тиче једног америчког закона који има глобални значај, а то је управо ДМЦА закон, којим ћемо се и овде бавити, са посебним освртом на једну од његових најбитнијих тековина, а то је тзв. Тејкдаун нотис (Takedown notice), који је вредан алат када је заштита ауторског права на Интернету у питању. Иако је реч о америчком закону, он свој појавни облик има и Директиви 2000/31 ЕУ. Глобално је значајан због тога што би рад интернет сајтова који почивају на јусер џенерејтед (user generated) платформи био отежан без оваквог правног оквира.

ДМЦА и употреба у пракси

ДМЦА (Digital Millennium Copyright Act) је закон којим су постављени темељи заштите ауторског права на Интернету, а његове најзначајније карактеристике су тејкдаун нотис (Тakedown notice), односно захтев за уклањање спорног материјала, као и одређена врста имунитета, тј. могућности да ОСП (online service providers) не буду аутоматски одговорни за повреде ауторског права. Да би ОСП уживао имунитет потребно је да буду испуњени следећи услов:

  • 1)Непостојање сазнања да дати материјал или активност којим се користи материјал представља повреду ауторског права; 2) У одсуству таквог сазнања није свестан чињеница или околности које повреду чине очигледном; 3) По сазнању да се повреда врши или по уочавању чињеница или околности делује у правцу уклањања или спречавања приступа материјалу
  • Не стиче директну финансијску корист од активности којом се повређују туђа права у случају да ОСП има право и могућност да контролише такву активност
  • По добијању обавештења о наводној повреди, без одлагања уклони или онемогући приступ материјалу којим се повређују туђа права

Тејкдаун нотис алат – области примене

Tејкдаун алат је изузетно практичан, јер омогућава да се у релативно кратком периоду издејствује уклањање садржаја са конкретне Интернет платформе. Подносилац захтева је у обавези да попуни једноставан формулар којим се указује на кршење његовог права, а формулар мора да садржи:

  • Физички или електронски потпис особе која је овлашћена да дела у име титулара права које је повређено
  • Податке о ауторском делу које је било повређено
  • Подаци о материјалу којим се повређује ауторско право или подаци о субјекту који врши повреду
  • Подаци који ће провајдеру бити довољни да контактира подносиоца као што су и-мејл адреса, адреса, телефон и слично
  • Изјаву подносиоца у доброј вери да употреба дела на начин услед кога се и подноси захтев није одобрена од стране титулара, заступника или је дозвољена законом
  • Изјаву подносиоца, под претњом одговорности за кривоклетство, да су подаци изнети у захтеву тачни, као и да је он заиста овлашћен да дела у име титулара

Ови захтеви су неизоставни део данашње стриминг (streaming) индустрије и музике која почива на сингловима. У мејнстрим (mainstream) индустрији се овим алатима омогућава да се једна песма нађе на само једној адреси (на званичном каналу музичара или његове етикете/издавачке куће) што омогућава бољу монетизацију и промоцију. Тако на пример ако на јутјубу извршимо претрагу нове песме ,,Drug Dealer Anonymous “ од Jay-Z и Pusha T која је објављена 31.5.2016. године, можемо да уочимо да се песма налази на само два канала и то оба која припадају америчком реперу Pusha T-ју ( дан претраге 3.7.2016. године ).

ДМЦА и дигитално издаваштво

Дигитално издаваштво, чији су најпознатији представници компаније ,,Спотифај “ (,,Spotify “, Шведска/Велика Британија ), као и ,,Дизер “ (,,Deezer “, Француска) своју пословну политику базирају управо на Директиви 2000/31 ЕУ којом су усвојени принципи ДМЦА. Тачније, овом Директивом су створени темељи за могућност подношења захтева за уклањање садржаја и успостављен је систем изузимања од одговорности. Значајна тековина је и непостојање обавезе вршења надзора од стране самих провајдера, што би свакако у пракси било компликовано. И други пословни подухвати на Интернету зависе од стандарда усвојених законом ДМЦА и поменутом Директивом.

Немачки сајт 18+ садржине ,,иксвидеос.ком “ (,,xvideos.com “) у складу са тим користи управо ДМЦА принципе како би заинтересовани ефикасно издејствовали уклањање видео записа којим се повређују туђа ауторска права (у условима коришћења сајта се користи скраћеница ДМЦА из практичних разлога, иако наравно, сајт не потпада под јурисдикцију САД-а).

Јусер џенерејтед (User generated) сајтови (а то су управо најпопуларнији сајтови данашњице) би врло тешко функционисали када би власници били у обавези да успоставе неки вид ex-ante контроле над садржајем, а ситуација би била још гора када не би постојао принцип изузимања од одговорности, јер би се тиме успорило стварање нових пројеката, а вероватно и улагање у исте. Закон који смо у најкраћим цртама представили је плод баланса различитих интереса – титулара ауторских и сродних права са једне, и интернет бизниса са друге стране.


Објављено

у

од