Internet stvari Novi Sad (Internet of Things Novi Sad)

PravoIKT je partner grupe ”Internet stvari Novi Sad” (eng. Internet of Things Novi Sad), koja je usmerena na pokretanje projekata, popularizaciju i uključivanje krajnjih korisnika, građana u dijalog o Internetu stvari u Novom Sadu i Srbiji. Grupa je nastala u okviru aktivnosti usmerenih na širenje znanja i angažovanje građana projekta Sociotal (eng. Sociotal), koji finansira EU.

Studija uticaja na privatnost: pojam rizika (3)

Procena i sprečavanje rizika za privatnost predstavljaju sastavni deo procesa upravljanja rizicima u okviru svakog IKT projekta. Ovaj tekst objašnjava pojam rizika za privatnost i daje konkretne primere koje svaki projekt-menadžer može da upotrebi kao polaznu tačku za identifikaciju i procenu rizika koji se tiču projekta na kome radi.

Kraj sporazuma o transferu podataka između EU i SAD?

Evropski parlament je 12. marta 2014. godine izglasao rezoluciju kojom predlaže prekid sporazuma o legalnom transferu podataka o ličnosti ”Sigurna luka” (eng. Safe Harbor) sa SAD. Izglasavanje Rezolucije je posledica šestomesečne istrage koju je Evropski parlament sproveo nakon obelodanjivanja informacija o nelegalnoj masovnoj prismotri građana od strane američkih vlasti. Zaključni izveštaj istrage strogo je osudio programe SAD za masovni nadzor.

Evropski parlament usvojio Nacrt opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

U sredu, 12. marta 2014. godine Evropski parlament je ogromnom većinom glasova usvojio tekst Nacrta opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.
Budući da uvodi dodatne mere zaštite, prava građana kao i obaveze na strani rukovalaca podacima, Nacrt uredbe je bio predmet izuzetno snažnog otpora i lobiranja, naročito od strane multinacionalnih kompanija čiji se ekonomski modeli zasnivaju na prikupljanju i obradi podataka o ličnosti.