Европски парламент усвојио Нацрт опште уредбе о заштити података о личности

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

У среду, 12. марта 2014. године Европски парламент је огромном већином гласова усвојио текст Нацрта опште уредбе о заштити података о личности. За текст је гласао 621 посланик, са 10 гласова против и 22 уздржана.

У складу са законодавном процедуром, Нацрт уредбе је прошао кроз Парламентарни одбор за грађанске слободе, правосуђе и унутрашње послове (LIBE) у октобру прошле године. Парламент је усвојио Нацрт уредбе у непромењеном облику.

Истовремено, поред усвајања Нацрта уредбе, Европски парламент је усвојио и предлог Европске директиве о полицији и кривичном правосуђу.

У наставку законодавне процедуре о Нацрту уредбе о заштити података о личности би требало да се изјасни Савет министара ЕУ, након чега отпочињу трилатерални преговори између Европске Комисије, Парламента и Европског Савета.

Дуго очекивани Нацрт уредбе о заштити података о личности је у законодавној процедури од 25. јануара 2012 године, када га је Европска комисија објавила у циљу осавремењавања застарелог правног оквира за заштиту приватности и података о личности заснованог на Директиви 95/46/CE.

Будући да уводи додатне мере заштите, права грађана као и обавезе на страни руковалаца подацима, Нацрт уредбе је био предмет изузетно снажног отпора и лобирања, нарочито од стране мултинационалних компанија чији се економски модели заснивају на прикупљању и обради података о личности.

Ако буде усвојен у садашњем облику, Нацрт уредбе ће имати значајан утицај на дигиталну економију, пошто предвиђа додатне обавезе при обради података о линчости, као и оштре санкције за њихово непоштовање.

фото: © European Union 2014 – EP


Објављено

у

,

од