DocuSign – elektronski potpis za ponijeti

elektronski potpis

Vremena u kojima smo u tašni, torbici ili džepu nosili penkalo ili olovku su iza nas. Poslovni čovjek današnjice nastoji pratiti dinamiku koju mu nameće okruženje – sve je manje komunikacije putem faksa, pošte i papirnih dokumenata, dok rapidno raste broj e-mail, IM i drugih poruka, kao i PDF, DOCS datoteka koje pronalaze put do računara, tableta ili „pametnog“ telefona.

značaj e-potpisa

U ambijentu u kojem partneri i poslovni saradnici zaključuju pravne poslove ne obazirući se na geografsku udaljenost, vremensku zonu i slično, poželjno je razmišljati i o pravnim aspektima čitave priče: zaključili smo ugovor, ali ko nam garantuje da druga strana neće osporiti našu saglasnost? Možemo li metodom ”moja riječ protiv tvoje” dokazati kada smo stupili u ugovorni odnos?

O samom pojmu elektronskog potpisa, digitalnog sertifikata i čitave tehnološke i pravne konstrukcije PKI (eng. Public Key Infrastructure) ovom prilikom nećemo detaljno. Bitno je znati sljedeće: upotrebom digitalnog sertifikata (neke vrste digitalne lične karte) generišemo elektronski potpis koji se „pridružuje“ dokumentu u elektronskom obliku (PDF, DOCX ili neka druga datoteka).

elektronski potpis: tehnološki i pravni aspekt

Tehnološki validan elektronski potpis garantuje integritet potpisanog dokumenta (jednom kada se potpiše ne može više biti mijenjan), te neporecivost (nedvosmisleno se utvrđuje identitet potpisnika, kao i vrijeme kada je potpis kreiran). Pravno validan elektronski potpis garantuje da se kao takav može koristiti u pravnom prometu, te kao dokaz u sudskom, upravnim i drugim sporovima i postupcima.

Vratimo se na početak – imati mogućnost korišćenja tehnološki naprednog i pravno validnog e-potpisa u džepu znači smanjene troškove (papir je out), povećanu brzinu i efikasnost pri obavljanju poslovnih transakcija, te visok stepen pravne sigurnosti na globalnom nivou.

DocuSign – platforma za elektronske potpise

Upravo sve ovo nudi DocuSign, platforma koju koristi preko 40 miliona korisnika širom svijeta i koja polako postaje standard kada je u pitanju pouzdan, relativno jeftin i punovažan metod e-poslovanja.

Koncept je jednostavan: prijavom na servis korisnik dobija digitalni sertifikat i mogućnost neograničenog potpisivanja dokumenata (dokumenata koji ne zahtijevaju potpis druge ili više strana), kao i pet besplatnih „omotnica“, odnosno bilateralnog ili multilateralnog potpisivanja i slanja elektronskih dokumenata putem e-pošte. Dokumenti se u DocuSign cloud šalju ili sa korisnikovog računara ili sa naloga na cloud servisima (podržani su Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive i mnogi drugi).

Ukoliko korisnikove poslovne potrebe prevazilaze ono što se nudi besplatno, u ponudi je nekoliko paketa pretplate za fizička i za pravna lica. Servis je dostupan putem web-a i kao aplikacija za iOS, Android i Windows Phone 8 mobilne uređaje.

Što se tiče pravnih dilema u pogledu kvalifikovanosti e-potpisa koji generiše DocuSign-ov sertifikat, isti se kreira u skladu sa američkom ESIGN ACT-om, zakonodavstvom američkih saveznih država, britanskim Electronic Communication Act-om, te evropskom Direktivom o e-potpisima. S obzirom na odredbe Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske (čl. 35.), DocuSign-ov sertifikat i potpisi imaju status kvalifikovanih e-potpisa i mogu se koristiti u svim radnjama koje su dopuštene ovim zakonom.

Srđan Rajčević

Direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, dipl. pravnik, dipl. inž. računarstva, magistar poslovno-pravnih nauka. Zainteresovan za pravne aspekte IKT-a. Idejni tvorac više zakona iz oblasti razvoja informacionog društva u RS.

  • facebook
  • linkedin
  • skype
  • twitter

3 Comments

  1. DocuSign potpis nije saglasan sa članom 4, tačka v). Upotreba DocuSign sertifikata nije sredstvo za izradu kvalifikovanog potpisa prema članu 9, pa je narušen i uslov iz člana 8, stav (2) Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske .

Comments are closed.