европски суд за људска права

ПравоИКТ: Судска пракса Европског суда за људска права у области права информационо-комуникационих технологија
Иницијатива младих за људска права против Србије 720 380 Тамара Момиров

Иницијатива младих за људска права против Србије

Иницијатива младих за људска права против Србије је случај вођен пред Европским судом за људска права у Стразбуру, који се односи на приступ информацијама од јавног значаја. Конкретно питање је одбијање агенције БИА да обелодани број лица под електронским надзором у току 2005. године. read more
С. и Марпер против Уједињеног Краљевства 720 380 Тамара Момиров

С. и Марпер против Уједињеног Краљевства

Пресуда Европског суда за људска права у случају С. и Марпер против Уједињеног Краљевства везана за питање оправданости задржавања отисака прстију и узорака ДНК у полицијској бази података. read more
ПравоИКТ: Судска пракса Европског суда за људска права у области права информационо-комуникационих технологија
М.К. против Француске 720 380 Ђорђе Ђокић, LL.M.

М.К. против Француске

Судска пракса Европског суда за људска права: М.К. против Француске. Повреда права на приватност задржавањем отисака прстију у бази података полиције. read more