ПравоИКТ: Судска пракса Европског суда за људска права у области права информационо-комуникационих технологија

М.К. против Француске

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

референца

М.К. против Француске (енг. M.K. v. France), 19522/09, 18.04.2013

кључне речи

подаци о личности, члан 8, база података, биометријски подаци

чињенице

Подносилац представке је француски држављанин који је био предмет истраге у вези са два случаја крађе књига. Први је окончан ослобађајућом пресудом, а други одллуком о прекиду гоњења. Подносилац представке се жалио на чињеницу да су француске власти задржале његове отиске прстију у бази података.

коментар

Суд је дошао до закључка да је у предмету заиста дошло до повреде члана 8 Конвенције (право на поштовање приватног и породичног живота). С обзиром на околности случаја, суд сматра да задржавање података о личности у овом случају представља несразмерно уплитање државе у право подносиоца представке на поштовање његове приватности.


Објављено

у

од

Ознаке: