Ознака: бих

  • Интернет домени: услови регистрације у БиХ

    Интернет домени: услови регистрације у БиХ

    У процесу регистрације назива интернетског домена, регистрант и регистрар ступају у уговорни однос, најчешће по основу закључења тзв. Click-wrap уговора. Међутим, услови под којима је допуштена регистрација назива домена су дефинисани уговором који се закључује између регистра, било да је у питању национални или ICANN, и овлашћеног регистрара.