Шта је Хоризонт2020?

Шта је Хоризонт2020?

Саветник за питања унутрашњег тржишта при Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије. Члан Преговачке групе за информационо друштво и медије.
Области: е-трговина, е-банкарство, регулаторна политика и стратешко одлучивање у области телекомуникација.

  • linkedin
  • twitter

Хоризонт2020: уводна питања

У последње време често се у домаћој јавности говори о пројектима који се финансирају из програма „Хоризонт 2020“ (енг. Horizon 2020, Horizon2020, H2020). Наводно, у питању је сјајна прилика за подизање домаће привреде и развој научно истраживачке делатности. Хоризонт2020 се често помиње у контексту сламке спаса, као средство које би не само домаћу, већ и европску привреду могло извести из економске кризе.

Са друге стране, није сасвим јасно колико шира јавност у Србији стварно зна шта је заправо Хоризонт 2020 и шта стварно нуди.

Стога ћемо у овом и серији текстова који следе покушати да дамо одговоре на кључна питања као што су:

Шта је Хоризонт2020?

Хоризонт2020 је највећи научно-истраживачки програм ЕУ. Буџет Х2020 износи око 80 милијарди евра, а предвиђено време финансирања траје од 2014. до 2020. године.

Имајући у виду економску кризу која је узела замаха последњих пар година, ЕУ је препознала ИКТ, науку, истраживање и иновације као кључно оружје у борби против исте. Један од резултата ове ситуације је и настанак Х2020 програма, којим ЕУ покушава да обједини све претходне истраживачко-развојне програме (енг. Research and development programs, R&D programs), и тиме, на основу поједностављене процедуре успостави базу за даљи технолошки развој и омогући иновације које би требало да допринесу решавању горућих проблема у друштву.

Хоризонт2020: тржишно оријентисане иновације

Идентификујући превазилажење економске кризе и успостављање даљег одрживог развоја као своје основне приоритете, ЕУ је кроз Хоризонт 2020 доделила стратешку позицију иновацијама усмереним ка тржишту.

Овај приступ се заснива на чињеници да је привреди Европске Уније неопходна фундаментална промена и активирање неискориштених знања, вештина, и потенцијала за иновације.

Уводна документација која прати Хоризонт 2020 садржи много примера који потврђују усмереност Х2020 на конкретне, економски исплативе резултате. Тако Комисија ЕУ истиче неискориштен потенцијал, чијим би ангажовањем привреда ЕУ постала иновативнија, продуктивнија и компетитивнија уз истовремено смањење употребе ресурса и самим тим опадање негативних утицаја на човекову околину.

У овом контексту, наводи се пример борбе против климатских промена који се третира као глобални проблем, али и као јединствена прилика за усмеравање економије ЕУ ка вишем степену одрживости. Због тога, чак 35% средстава из програма Хоризонт 2020 је усмерено на решавање проблема везаних за климатске промене.

Значај ИКТ за Хоризонт2020

Имајући у виду да се у самом програму доста потенцира примена науке и ИКТ у развоју индустрије и привреде, евидентно је да је Хоризонт2020, између осталог, усмерен на подршку предузетницима и привредницима уопште у развијању дигиталне економије која би била решење за повећање продуктивности, конкурентности, убрзан привредни раст и превазилажење тренутне економске кризе. Стога је и акценат више на иновацијама које су усмерене на тржиште, што је велика прилика, поготово за предузетнике и мала и средња предузећа.

ИКТ су трансферзална тема која се провлачи кроз различите сегменте програма Х2020. Тиме је њихов значај у оквиру Х2020 огроман.

Интелигентна, иновативна употреба нових знања и технологија може трансформисати социјалне и друге изазове у економски исплативе пословне прилике. У том смислу, дигитална економија има потенцијал да допринесе побољшању ситуације у свим привредним секторима, како кроз повећану продуктивност, тако и кроз нове начине за постизање ефикасности у раду. Могућности које из овог произлазе односе се на области као што су рачунарство у облаку, интернет ствари, и друга достигнућа у области ИКТ.

Друга решења и иновације заснована на овим технологијама постају доступна. Паметни градови, рационалнија употреба природних ресурса, одрживо управљање отпадом и слично, само су нека од њих. Исто тако, Хоризонт2020 на много директнији начин подстиче иновације засноване на мултидисциплинарности, кроз преклапање и интеграцију различитих грана науке, од ИКТ до друштвених накуа.


Објављено

у

од

Ознаке: