Horizont2020

Istraživačko-razvojni program Evropske Unije

PravoIKT - Serbian ICT Law Resource je vaš privilegovan izvor informacija o programu H2020.

Teme o kojima pišemo kreću se od objašnjenja pravila o učešću, preko odgovora na pitanje ”kako do fondova” i konkretnih saveta eksperava-evaluatora za pripremu projektne dokumentacije do uputstava o upravljanju dobijenim sredstvima.

Horizont2020 PravoIKT

Horizont2020: naš pristup

Horizont2020 (eng. Horizon2020, H2020) je do sada najveći istraživačko-razvojni program Evropske unije. Traje sedam godina, i raspolaže budžetom od oko 80 miliardi evra.

Zbog značaja H2020 za oblast kojom se bavimo, PravoIKT - Serbian ICT Law Resource će osim pregleda aktuelnosti objavljivati korisne informacije, dokumente i savete o postupku aplikacije, proceduri evaluacije predloga projekata, upravljanju fondovima kao i transferzalnim temama koje se u okviru Horizonta2020 odnose na etiku, intelektualnu svojinu, ravnopravnost polova, učešće malih i srednjih preduzeća, javne nabavke, multidisciplinarnost itd. Isto tako, potrudićemo se da obradimo neka vrlo praktična pitanja kao što su pronalaženje partnera, učešće u konzorcijumu, upravljanje postupkom kolaborativnog pisanja projekata i slično.

Da bismo vam u najvećoj mogućoj meri pomogli pri učešću na H2020 projektima, tekstovi koje objavljujemo će biti svrstani u pet celina koje hronološki prate životni vek jednog projekta:

 • uvodna pitanja

 • postupak aplikacije za Horizont2020

 • postupak evaluacie predloga projekata

 • upravljanje fondovima iz programa H2020

 • transferzalna pitanja.

 

Izdvajamo

Najaktuelniji tekst iz serije Horizont2020 za ovu sedmicu. Vaši komentari na naše tekstove kao i konstruktivne kritike i predlozi su dobrodošli.

Postupak aplikacije za H2020

Postupak evaluacije projekata

 • Ko može učestvovati?
 • Evaluacija predloga
 • Priprema ugovora o finansiranju
 • Potpisivanje ugovora s Komisijom EU

Upravljanje fondovima H2020

 • Vođenje knjiga i dokumentacija
 • Amandmani
 • Izveštaji i isplate
 • Dostavljanje rezultata (eng. deliverables)
 • Diseminacija i eksploatacija rezultata
 • Komunikacija i odnosi sa javnošću
 • Revizija, provere i istrage

H2020: transferzalna pitanja

 • Međunarodna saradnja
 • Etika
 • Rod
 • Mala i srednja preduzeća
 • Intelektualna svojina
 • Regionalna politika
 • Društvene nauke
 • Inovacije
Šta je Horizont2020?

Šta je Horizont2020?

Šta je Horizont 2020 i koji je značaj ovog do sada najvećeg istraživačko-razvojnog programa Evropske unije za aktere u oblasti IKT iz Srbije? Iako se Horizont2020 često pominje u kontekstu slamke spasa, kao sredstvo koje bi ne samo domaću, već i evropsku privredu moglo izvesti iz ekonomske krize, nije sasvim jasno koliko šira javnost u Srbiji stvarno zna šta je zapravo Horizont 2020 i šta stvarno nudi. Ovaj tekst, i serija tekstova koja sledi odgovoriće na neka od osnovnih pitanja o Horizontu2020.

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020 ima tri prioriteta, na kojima se zasniva njegova podela na tri osnovne tematske celine u okviru kojih inovativni projekti mogu dobiti financijsku podršku. To su: Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), Kompetitivna industrija (eng. Competitive industries) i Bolje društvo (eng. Better Society). Svaki od ovih prioriteta, odnosno oblasti usmeren je na konkretan izazov.

Horizont2020 i IKT

Horizont2020 i IKT – mesto i oblasti od značaja

Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju jednu od najznačajnijih oblsti u okviru koje se može konkurisati za fondove Horizont2020. O povlaštenom mestu koje IKT imaju u okviru ovog programa naročito svedoči činjenica da su investicije u ovu oblast uvećane za oko 46% u odnosu na prethodne programe (FP7). Isto tako, Horizont2020 i IKT imaju dinamičniji odnos nego raniji programi, prvenstveno zbog političke volje EU da se investicije usmere ka oblastima istraživanja koje se odnose na razvoj i komercijalizaciju najnovijih tehnologija. One, iako nose veći rizik, mogu dovesti do značajnih prodora i stvoriti nove poslovne šanse koje mogu pozitivno uticati na izlazak iz ekonomske krize, što je jedan od glavnih prioriteta programa H2020.

IKT - prioritet Horizonta2020

IKT – prioritet Horizonta2020

Istraživačko-razvojni program EU Horizont2020 definiše oblasti od značaja za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovaj tekst će biti posvećen pojedinostima vezanim za oblasti za koje se mogu dobiti finansije, bez obzira na zrelost tehnologije u pitanju. Obuhvaćene su sve razvojne faze od fundamentalnog istraživačkog radu do lansiranja rezultata na tržište i njihova komercijalizacija. Konkretno, bilo je reči o investicijama u IKT kroz tri prioriteta programa: Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), Kompetitivna industrija (eng. Competitive Industries) i Bolje društvo (eng. Better Society).

Horizont2020: vrste projekata

Horizont2020: vrste projekata

U nekoliko prethodnih tekstova posvećenih programu EU Horizont2020 smo, nakon odgovora na pitanje šta je ovaj program, opisali njegove prioritete, oblasti od značaja za IKT i razloge zbog kojih su IKT prioritet programa H2020. U ovom tekstu ćemo predstaviti vrste projekata (takozvane aktivnosti) koji se mogu finasirati kroz pozive koji se objavljuju u okviru programa H2020. Jako je bitno odmah u startu pojasniti za koje tačno vrste projekata možete tražiti finansiranje, jer svaka vrsta programa ima svoje specifične uslove koje vaš projekat treba da zadovolji kako biste uopšte bili u mogućnosti da aplicirate za sredstva iz ovog programa.

Horizont2020 i učešće Srbije

Horizont2020 i učešće Srbije

Ovaj tekst predstavlja nastavak serije na temu Horizont2020. U prethodnim tekstovima smo objasnili šta je Horizont2020, koji su prioriteti ovog programa, koje vrste H2020 projekata postoje i koje je mesto IKT u programu H2020. Ovaj tekst se osvrće na pravni osnov i oblike učešća pravnih lica iz Srbije u okviru programa H2020.

Horizont2020: razlike u odnosu na FP7

Razlike programa Horizont2020 i FP7

Imajući u vidu da Srbija učestvuje u programu Horizont 2020, promene koje on uvodi su značajne i za domaće aktere. Bez obzira za koju se vrstu projekta ili u okviru kog od tri prioriteta H2020 konkuriše, razumevanje novina koje H2020 uvodi i usklađivanje sopstvene strategije podnošenja predloga projekata s tim novinama može biti presudno za dobijanje sredstava EU i eventualni uspeh predloga projekta.

H2020 - Prijava organizacije

H2020 – Registracija organizacije

Tekst H2020 – Registracija organizacije objašnjava postupak registracije organizacija u postupku aplikacije za finansije iz programa H2020. Pre nego što se prijavite za istraživanja podnošenjem ponude projekta, sve organizacije (partneri) uključene u projekat prvo moraju biti registrovane od strane Komisije. Kada organizacija nema status pravnog lica, njeni predstavnici moraju dokazati da imaju kapacitet da preduzmu zakonske obaveze u ime organizacije i da organizacija poseduje osnovne finansijske i operativne kapacitete za uspešno ispunjavanje obaveza vezanih za učešće u H2020 projektima.

H2020 - kako podneti predlog projekta

H2020 – kako podneti predlog projekta

Finalni i najvažniji korak u postupku aplikacije za projekte koji se finansiraju u okviru programa Horizont2020 je podnošenje predloga projekata kao odgovor na odgovarajući poziv. Tekst „H2020 – kako podneti predlog projekta“ predstavlja osvrt na neke od najbitnijih koraka u postupku aplikacije za finansije iz H2020. Dokumentacija u vezi sa pozivom Pretpostavka za ovaj korak […]

Učestvujete na projektu koji se finansira iz programa Horizont2020?

Hoćete da podelite svoje iskustvo, privučete potencijalne partnere?

Javite nam se. PravoIKT traži nove saradnike!

 

Budite u toku!

Prijavite se na PravoIKT bilten i jednom sedmično primite nove informacije o programu Horizont2020 na mejl.