Хоризонт2020: врсте пројеката

Хоризонт2020: врсте пројеката

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

 • googleplus
 • linkedin
 • twitter

У неколико претходних текстова посвећених програму ЕУ Хоризонт2020 смо, након одговора на питање шта је овај програм, описали његове приоритете, области од значаја за ИКТ и разлоге због којих су ИКТ приоритет програма Х2020. У овом тексту ћемо представити врсте пројеката (такозване активности) који се могу финасирати кроз позиве који се објављују у оквиру програма Х2020.

Јако је битно одмах у старту појаснити за које тачно врсте пројеката можете тражити финансирање, јер свака врста програма има своје специфичне услове које ваш пројекат треба да задовољи како бисте уопште били у могућности да аплицирате за средства из овог програма.

Научно-истраживачке активности (енг. Research and Innovation Actions – RIA)

У оквиру ове групе активности ради се о пројектима који су првенствено усмерени на стварање нових научно/технолошких изума, или на изучавање функционисања и могућности нових или унапређених технолошких решења, производа или услуга.

Овде се најчешће радио заједничким научно-истраживачким пројектима код којих се финансирају активности као што су:

  • основна и примењена истраживања,
  • развој технологије,
  • тестирање и провера малих прототипа у лабораторији или симулираним условима,
  • пројекти који су у некој мери повезани са пилот активностима у погледу приказивања техничке изводљивости изума.

У оквиру ове групације трошкови се финансирају до 100% с тим што је услов да се ради о конзорцијуму партнера из различитих земаља, тј. ако се ради о индустрији или академској заједници мора се састојати од бар 3 правна лица из земаља чланица или придружених земаља.

Чисто иновативне активности (енг. Innovation actions – IA)

Овде се првенствено ради о пројектима који су усмерени на израду планова, дизајна за нове, измењене или унапређене производе или услуге. Такође, овде је укључена и такозвана market replication која се тиче првог пресликавања/примене на тржиште већ доказаног технолошког решења које до сад није било пуштено на тржиште због одређених недостатака на тржишту или баријера. Стога, најчешће активности овде су стварање прототипа, тестирање, демонстрација, пилот пројекти, итд.

Услови су исти као и за претходну активност, само је разлика што се финансира до 70% трошкова (мада ако аплицирају НВО организације финансира се и до 100 % трошкова; постоје неке могућности где се ове 2 активности преклапају па је могуће финансирање и за остале субјекте до 100%).

Активности подршке и координације (енг. Coordination and Support Actions – CSA)

Кроз ове активности се не финасира истраживање, него углавном пропратне активности усмерене ка унапређењу услова на тржишту, као што је стандардизација, подизање свести, комуникција и ПР активности, умрежавање, активности усмерене на координацију и подршку, разне јавне дебате о овим пројектима и различите заједничке вежбе у погледу ширења знања.

Такође, овде спадају и различите студије дизајна за нову инфраструктуру, као и комплементарне активности у погледу стратешког планирања, умрежавања и координације између програма у различитим земљама. Услови за овај програм су да је бар један ентитет или конзорцијум партнера из друге земље и надокнађује се до 100% трошкова (ова активност је најсличнија FP7 програму).

Инструмент за развој малих и средњих предузећа (енг. SME Instrument)

Овде се ради о активностима које су усмерене на све врсте иновативних решења која показују велики потенцијал у погледу раста, развоја и интернационализације малих и средњих предузећа (МСП). Постоје 3 фазе:

 • Фаза 1 се тиче финансирања студија изводљивости како би се проверила изводљивост и одрживост самог концепта;
 • Фаза 2 се тиче финансирања тестирања, креирања протитипа, пилот пројекта, ширења програма, креирања дизајна и пресликавања на тржиште, тј. активности које су конкретно везане за тестирање;
 • Фаза 3 се односи на олакшавање приступа јавном и приватном капиталу, тј. усмеравање и помагање у долажењу до потребног капитала. Свакако, оно што је негде очекивани резултат оваквих пројеката би био мерљив у погледу обрта, раста запослености, удела на тржишту, повећања продаје, повраћаја инвестиција и профита. Што се тиче накнаде трошкова за прву фазу,то је отприлике до 50 000 евра, за другу до 70% прихватљивих трошкова (изузетно до 100%). Право учешћа имају само МСП или конзорцијум МСП где је бар један члан из земље чланице или придружене земље.

Фондови ”Марија Склодовска – Кири” (енг. Мarie Sklodowska – Curie Actions – MSCA)

Кроз ову активност се финансирају међународни програми сарадње за истраживаче из јавног и приватног сектора, као и тренинзи за истраживаче и размена особља. У оквиру њега могу аплицирати истраживачи почетници или искусни истраживачи било које националности, техничко особље, различити програми мобилности.

Када је у питању накнада трошкова, она зависи од сваког пројекта посебно. Ова група активности спада у такозване „programme co-fund action“, тј. активности које се финансирају из грантова, који надомешћују индивидуалне позиве. Овде, поред овог програма, спадају још и програми ERA-NET; Pre-Commercial Procurement and Public Procurement of Innovative Solutions (‘PCP’-‘PPI’); European Joint Programme (‘EJP’).

Хоризонт2020: врсте пројеката и различите награде

У ову категорију спадају различите награде које су усмерене ка прошлим (recognition prizes) или будућим активностима(inducement prizes). Оне се додељују на основу конкурса. Средства за ову категорију су одређена у односу на поједине теме и може да учествује само један ентитет.

Брзом траком до иновативног прототипа (енг. Fast track to innovation pilot)

ФТИ активност је уведена као почетком 2015. године као најновији програм који би требало да одговори на изазове који су се појавиили током досадашњег искуства са Хоризонт2020 програмом. Наиме, у оквиру овог програма предвиђено је да се финансирају иновативне активности које су у фази да скоро могу да се пласирају на тржиште (close to market activities) тј. да се реализација од зреле идеје до пласирања на тржиште изведе најдаље у року од 3 године од почетка финансирања.

Овде се ради о скоро готовим пројектима којима треба само још финална фаза, тј. последњи корак пред пласирање на тржиште, која се углавном тиче финансирања валидације, напредног тестирања, успостављања стандарда, провере резултата у условима као из реалног окружења, итд.

Циљ ове активности је да се скрати време које је потребно од идеје до реализације на тржишту и тиме омогући да идеје које су стварно добре добију прилику да буду пласиране на тржишту. У циљу што бржег извођења оваквих пројеката и само време одобравања средстава је скраћено на 6 месеци (уместо 8) с тим што приликом аплицирања ви у суштини подносите готов бизнис план. Оно што је битно истаћи је да право конкурисања у оквиру ове активности имају само конзорцијуми са бар 3 партнера из земље чланице или земље које учествују у оквиру Хоризонт програма, али такође не смеју имати више од 5 чланова. Такође максимална новчана сума за коју се може аплицирати не сме прећи 3. милиона ЕУР. Предлози пројеката могу бити поднети у току целе године, али ће се евалуација вршити 3 пута годишње: 29 април, 1 септембар и 1 децембар.

Корисни линкови:


Објављено

у

од

Ознаке: