Хоризонт2020 и учешће Србије

Хоризонт2020 и учешће Србије

Истраживач у оквиру ЛАСТ-ЈД ЕМ програма (Law, Science and Technology PhD), члан Програмског савета Друштва судија Србије и мастер права Европских Интеграција.

  • linkedin

Овај текст представља наставак серије на тему Хоризонт2020. У претходним текстовима смо објаснили шта је Хоризонт2020, који су приоритети овог програма, које врсте Х2020 пројеката постоје и које је место ИКТ у програму Х2020.

Овај текст се осврће на правни основ и облике учешћа правних лица из Србије у оквиру програма Х2020.

Правни основ Србије за учешће у Х2020

Повезивање са програмом Хоризонт2020, је регулисано чланом 7 Уредбе 1291/2013 којом је успостављен програм Хоризонт2020 (енг. Regulation No 1291/2013 Establishing Horizon2020) у којем се омогућава повезивање са држава кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у Европску унију. Посебни услови са наведеним државама, укључујући и финансијски допринос, се накнадно дефинишу у посебним уговорима.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије, потписао је 1. јула 2014. године споразум о прикључивању Србије програму Х2020, који регулише учешће правних лица из Србије у пројектима под оквиром Х2020 за која су обезбеђена средства од 80 милијарди за период од 7 година закључно са 2020-ом. Споразум између Републике Србије и Европске комисије примењује се ретроактивно почев од 1. јула 2014. године чиме се конвалидирало учешће домаћих правних лица и у међупериоду.

Србија је и до потписивања Споразума учествовала у бројним научно-устраживачким пројектима, при чему је, према наводима званичника, преко 15% српских пројеката било прихваћено и финансирано. У програму Х2020 Република Србија нарочито види шансу да се у научно-истраживачки развој укључи српска индустрија, а поготово мала и средња предузећа.

Облици учешћа у Х2020

У пројектима под оквиром програма Хоризонт2020 могу да учествују правна лица која су основана у земљама чланицама ЕУ као и земљама са листе земаља које могу да учествују у програму Хоризонт2020, у складу са предвиђеним правилима и изузецима. Правна лица из Србије, заједно са још десет земаља које нису чланице ЕУ, су директно квалификоване за учешће у Х2020 пројектима под истим условима као да су из земаља чланица ЕУ, а за разлику од правних лица из одређених земаља у развоју којим су одређени додатни захтеви, као што су додатно финансијско покривање учешћа из других извора итд.

Предлог за учешће у пројектима Х2020 мора да буде у складу са стандардним квалификационим критеријумима који су прецизирани у Генералним анексима за Х2020, у оквиру радног документа за период 2014-2015. Имајући у виду анекс Ц, као и претходно описане врсте пројекта Х2020, у већини пројеката, се захтева учешће најмање три независна правна лица из различитих земаља чланица ЕУ или земаља кандидата за чланство. У погледу активности подршке и координације (енг. Coordination and Support Actions – CSA), као и инструмента за развој малих и средњих предузећа (енг. SME Instrument) могуће је учешће и само једног правног лица.

Индивидуални истраживачи из Србије, као и из било које земље у свету, могу да траже прилику да раде у Европи у одређеном периоду и могу да конкуришу за финансирање преко Европског истраживачког савета и Мари Склодовска – Кири.

Подршка Републике Србије у Х2020 пројектима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) надлежно је за Хоризонт 2020 и пружа подршку за све програмске блокове и теме програма кроз мрежу националних контакт особа.

Можемо рећи да је Република Србија, бар декларативно, препознала значај истраживања и развоја у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и поверила Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација да у сарадњи са МПНТР пружа подршку заинтересованим институцијама и предузећима за учешће у Хоризонту 2020, за област ИКТ.

Заинтересоване стране, у складу са својим потребама, могу наћи на сајту ЕК релевантне контакт адресе у Србији за потребе појединих пројеката, као и националне контакте у другим земљама.

Корисни линкови:


Објављено

у

од

Ознаке: