Х2020 регистрација организације

Х2020 – Регистрација организације

Асистент редакције ПравоИКТ. Дипломирани филолог. Задужена за квалитет текстова, друштвене мреже и односе са медијима.

 • twitter

Текст Х2020 – Регистрација организације објашњава поступак регистрације организација у поступку апликације за финансије из програма Х2020.

Пре него што се пријавите за истраживања подношењем понуде пројекта, све организације (партнери) укључене у пројекат прво морају бити регистроване од стране Комисије. Када организација нема статус правног лица, њени представници морају доказати да имају капацитет да предузму законске обавезе у име организације и да организација поседује основне финансијске и оперативне капацитете за успешно испуњавање обавеза везаних за учешће у Х2020 пројектима.

Х2020 – Регистрација организације

Ако већ имате кориснички налог на Порталу учесника (енг. Participant Portal ), можете се одмах улоговати и регистровати вашу организацију на страни Регистра корисника (енг. Beneficiary Register page).
Уколико сте нови на Порталу, морате прво направити кориснички налог ( енг. ECAS account), пре него што започнете процес регистрације.

Да бисте регистровали организацију, морате обезбедити информације о њеном правном статусу и финансијама. Водич ,,ИТ како да“ (енг. ,,IT How to“) на страни Регистра корисника ће вам рећи које су вам информације потребне.

Страна регистрације корисника садржи упитник који омогућава утврђивање да ли је организације мало или средње предузеће МСП у складу са препорукама ЕУ 2003/361/ЕК) и да ли може да се пријави за финансирање у оквиру програма Х2020. Мораћете да унесете финансијске податке из последњег одобреног обрачунског периода ваше организације или неке друге организације која је директно или индиректно могла повезна са њом. Имајте на уму да уколико ваше предузеће није потврђено као МСП у последње две године, систем за пријављивање неће дозволити да наставите са апликацијом пре него што попуните МСП упитник на страници Регистра корисника и резултат покаже да је ваше предузеће МСП. Ипак, уколико МСП статус није важан критеријум, можете прогласити такав статус на страници Регистра корисника иако нисте попунили упитник.

Процес регистрације можете прекинути у било које време. Такође, подаци који се уписују могу бити сачувани као нацрт, па регистрацију можете наставити касније. Непотпуни нацрти регистрације биће аутоматски избрисани после годину дана.

Након регистрације, ваши подаци морају бити прихваћени од стране Тима за проверу исправности сервиса (енг. Validation Service team). Ако желите да учествујете у понуди пројекта, ваша организација мора бити регистрована и мора имати деветоцифрени идентификациони код учесника (енг. Participant Identification Code PIC ). Овај код морате цитирати у читавој преписци са комисијом.

У почетку особа која је регистровала организацију (енг. self-registrant person) може да поднесе допуне и исправке (уз одговарајућу пратећу документацију) на страници Моје организације (енг. My organisations). Касније ће ово бити задатак именованог представника правног лица (енг. Legal Entity Appointed Representative LEAR), или особе које имају улогу администратора у овој организацији.

Потврда регистрације

Ако је ваша понуда успешна, Комисија мора да провери и потврди информације које сте навели приликом регистрације организације. Морају се разјаснити сви детаљи и поднети пратећа документација (на страници Моје организације). Уговор о субвенцији се не може потписати док се ово не испуни.

Да би добила неопходне информације, Комисија ће контактирати особу која је регистровала организацију. Прво ће проверити да ли је ваша организација законски призната (енг. legal existence) и да ли има неопходан правни статус да конкурише за финансирање. У неким ситуацијама провериће да ли финансије ваше компаније одговарају критеријумима Х2020 (енг. financial capacity).

За потврду регистрације, од вас ће се тражити да обезбедите претећу документацију која ће показати следеће:

 • правни назив
 • правни облик
 • правну адресу – адресу седишта, или за појединце адресу пребивалишта

Документа можете поднети на било ком службеном ЕУ језику. У случају коришћења неког другог језика, од вас се може тражити да доставите енглески превод докумената. Достављена документација мора бити скоријег датума, не старија од шест месеци. Документа можете подносити у електронској или штампаној форми.

Потребна документација

За појединце тј. физичка лица:

 • копија важеће личне карте или пасоша;
 • ако је лице у ПДВ систему, доказ о томе.

За органе државне администрације:

 • копију одлуке, закона, уредбе о оснивању органа, или неки други званични документ који потврђује његов статус јавног органа;
 • ако је орган регистрован у систеу ПДВ -а, доказ о томе или доказ о ослобађању од ПДВ-а.

За предузећа и друге врсте организације:

 • копију сваког службеног документа (нпр. Службени гласник, регистар компанија) који показује правни назив, адресу и национални матични број;
 • копија докумената за регистрацију ПДВ-а (само уколико је организација регистрована у оквиру ПДВ система, а ПДВ број се не појављује на званичном документу). Ако организација није регистрована, мора се приложити доказ о ослобађању од ПДВ-а.

За мала и средња предузећа (МСП, енг. SME):

 • Статус МСП се може потврдити на основу изјашњавања у упитнику на страници Регистра корисника на Порталу учесника. Овај упитник вам омогућава да сами одредите свој статус.
 • Уколико је статус МСП критеријум за учешће у програму и заснован на подацима из МСП упитника, можете захтевати потврду статуса. У овом случају, али и у случају накнадних провера или ревизије, следећа документа морају бити достављена:
  • биланс стања, обрачуни прихода и расхода, информације о запосленима као и информације о повезаним или партнерским компанијама);
  • самодекларација, укључујући и бона фиде процену (у облику бизнис плана) који је постигнут у току једне финансијске године, у случају да се ради о новооснованом предузећу (нпр. стартап компаније) које још увек нема затворене рачуне;
  • декларација извршеног улагања и вероватно очекивани принос, који ће показати да се ваше предузеће бави економском активношћу, упркос недостатку промета (ако сте предузеће чија активност подразумева дугогодишње присуство на тржишту).

Након провере, ваша регистрација и статус биће потвђени у Регистру корисника, и добићете коначни идентификациони код учесника (енгл. Participant Identification Code PIC).

Именовање представника организације

Паралелно са потврдом регистрације ваше организације у Регистру корисника, њен законски заступник (нпр. директор компаније, ректор универзитета) мора да именује представника организације (енг. Legal Entity Appointed Representative LEAR ). Његову функцију извршава члан административног особља у централној управи организације.

Лице именовано као правни заступник и прихваћено од стране Комисије овлашћено је да управља правним и финансијским информацијама о његовој/њеној организацији на Порталу учесника, и да управља правом приступа особама у његовој/њеној организацији и именује представнике његове/њене организације за електронско потписивање споразума о донацији или финансијских извештаја преко Портала учесника.

Именовани представник правног лица:

 • може да обезбеди исправке информација и снабдевање релевантним документима о организацији преко Портала учесника;
 • води рачуна о ажурирању информација;
 • може видети и преузети сва документа која се односе на правне и финансијске податке своје организације и Х2020 статус;
 • може пренети право приступа на друге колеге у организацији;
 • има увид у све пројекте и понуде у којима организација учествује, као и улоге које у пројектима имају његове колеге;
 • могу индиректно, преко Хелпдеска, исправити нетачне информације о улогама колега у пројектима;
 • могу доделити улогe Правног потписника (енг. Legal Signatories) и Финансијског потписника (енгл. Financial Signatories) корисницима у организацији и одржавати ове листе актуелним.

Погледајте детаље у одељку Улоге и права приступа (енгл. Roles and access rights).


Објављено

у

од

Ознаке: