Warning: Creating default object from empty value in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6274 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/plugins/srbtranslatin/lib/Core/LanguageManager.php on line 49 Љубиша Кувекаловић, Author at ПравоИКТ
Posts By :

Љубиша Кувекаловић

Љубиша Кувекаловић

Рођен 1981. године у Београду, где је похађао основну школу и гимназију. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Након тога радио као адвокатски приправник, да би се 2007. године запослио у Републичкој радиодифузној агенцији (сада: Регулаторно тело за електронске медије), где тренутно ради као виши правни саветник.

У овом регулаторном телу обавља различите послове: израда нацрта и предлога подзаконских аката којима се ближе уређују питања регулисана законом из области електронских медија, давање мишљења у вези са спровођењем прописа из области електронских медија, давање мишљења о усклађености нацрта прописа који уређују питања која су непосредно или посредно у вези са облашћу електронских медија, израда одлука којима се одлучује о издавању и одузимању дозвола за пружање медијских услуга, одлука којима се изричу мере због кршења прописа из области електронских медија и других појединачних аката којима се одлучује о правима и обавезама странака, саставља захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредне преступе којима се иницирају казнени поступци због повреде закона који уређују области електронских медија и оглашавања, заступа регулаторно тело у управним споровима и прекршајним поступцима и др.

Био члан радних група за израду Нацрта закона о јавним медијским сервисима (2013. године), који је изнет на јавну расправу, и Нацрта закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине (2013.). Учествовао је у раду радних група за израду Нацрта закона о оглашавању (2011.) и Нацрта закона о електронским медијима (2013.). У раду на изради подзаконских аката саставио је Предлог интерпретативног саопштења Савета Регулаторног тела за електронске медије у вези са начином спровођења одредаба Закона о електронским медијима које уређују аудио-визуелне комерцијалне комуникације, Предлог правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, Нацрт правилника о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама и Предлог препоруке о начину коришћења титлова и знаковног језика.

Члан Преговарачке групе 10 – информационо друштво и медији, у ком својству учествује у процесу преговора са Европском унијом у делу који се односи на сектор аудио-визуелних медија. У мају и јулу 2014. године, као члан делегације Републике Србије учествовао на експланаторном и билатералном скринингу у оквиру ПГ 10, ком приликом је презентовао стање у делу домаћег законодавства који уређује аудио-визуелене комерцијалне комуникације (оглашавање) и заштиту малолетника у области електронских медија.

Контрола пружалаца медијских услуга у току избора ПравоИКТ
Контрола рада пружалаца медијских услуга током избора 800 450 Љубиша Кувекаловић

Контрола рада пружалаца медијских услуга током избора

Контрола рада пружалаца медијских услуга се врши од стране надзорног одбора (у смислу чл. 99. Закона о избору народних посланика) који се формира за сваке изборе посебно и чине га истакнути јавни радници, који нису чланови органа политичких странака које учествују на изборима и Регулатора (у смислу чл. 24. Закона о електронским медијима). read more
Политичко оглашавање (рекламирање)
Политичко оглашавање (рекламирање) 720 380 Љубиша Кувекаловић

Политичко оглашавање (рекламирање)

Под политичким оглашавањем подразумевају се огласне поруке којима се препоручују подносилац изборне листе, кандидат или њихове активности, идеје или ставови у циљу постизања успеха на изборима и које се емитују у замену за накнаду. Реч је заправо о политичким рекламама и најчешће се емитују у виду краћих спотова којима се настоји упутити политичка порука на језгровит и уверљив начин. Демократски уређено друштво настоји да регулише начине емитовања политичког оглашавања и забрањује дискриминацију у истом. read more
Електронски медији и представљање изборних листа и кандидата
Електронски медији и представљање изборних листа и кандидата 720 380 Љубиша Кувекаловић

Електронски медији и представљање изборних листа и кандидата

Представљање изборних листа и кандидата на изборима као и објављивање резултата истраживања јавног мњења о вољи гласача предмет су посебних правила у циљу спречавања злоупотреба и обезбеђивања фер изборне утакмице. read more
Електронски медији и информисање о предизборним активностима
Електронски медији и информисање о предизборним активностима 720 380 Љубиша Кувекаловић

Електронски медији и информисање о предизборним активностима

Овај текст је део серије која презентује правни оквир и правила која уређују поступање медија и њихову улогу у информисању о предизборним активностима. Правила која регулишу информисање о предизборним активностима подносилаца изборних листа подразумевају и равноправну заступљеност кандидата у медијима. read more
Прикривено емитовање предизборног програма ПравоИКТ
Прикривено емитовање предизборног програма 720 380 Љубиша Кувекаловић

Прикривено емитовање предизборног програма

Пружаоци медијских услуга у Србији су дужни да на равноправан начин третирају све учеснике у кампањи и поштују правила која регулишу прикривено емитовање предизборног програма .Због тога је и прописана забрана прикривеног емитовања предизборног програма у виду информативног или неке друге врсте програма, попут документарног или забавног програма. read more
Електронски медији и предизборни програм
Електронски медији и предизборни програм 720 380 Љубиша Кувекаловић

Електронски медији и предизборни програм

Предвиђен је низ правила која уређују поступање пружаоца медијских услуга , како би они остварили своју улогу током предизборне кампање. Аутор у кратким цртама презентује та правила правни оквир и правила везана за предизборну кампању у Србији. read more
Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај
Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај 720 380 Љубиша Кувекаловић

Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај

Трећи текст из серије о пласирању робе. За разлику од претходна два, који су за тему имали појам пласирања робе и његове облике, овај текст се бави претпоставкама које морају бити задовољене приликом емитовања програма који садржи пласирање робе. read more
Пласирање робе: дозвољени облици
Пласирање робе: дозвољени облици 720 380 Љубиша Кувекаловић

Пласирање робе: дозвољени облици

Пласирање робе: дозвољени облици се бави облицима пласирања робе чије је појављивање законом допуштено у програмским садржајима. Након увођења у право ЕУ, пласирање робе је регулисао и српски законодавац Законом о електронским медијима. read more
Пласирање робе: облик комерцијалне аудио-визуелне комуникације
Пласирање робе: облик комерцијалне аудио-визуелне комуникације 720 380 Љубиша Кувекаловић

Пласирање робе: облик комерцијалне аудио-визуелне комуникације

Пласирање робе (енг. product placement) је један од облика аудио-визуелних комерцијалних комуникација у области пружања медијских услуга, који се у радио и телевизијским програмским садржајима и медијским услугама на захтев (енг. on- demand media services) користи ради оглашавања (рекламирања) роба или услуга. read more
Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе
Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе (2) 720 380 Љубиша Кувекаловић

Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе (2)

Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе (2) – коментар пресуде Суда правде ЕУ. У овом, другом делу текста, аутор разматра детаље интерпретације Директиве 2010/13/ЕУ о аудио-визуелним медијским услугама. Исто тако, објашњен је значај ове пресуде, не само у оквиру правосуђа ЕУ већ и правног система Србије који посредством одредаба члана 64. ст. 4-6. Закона о електронским медијима инкорпорира европску Директиву. read more
Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе
Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе (1) 720 380 Љубиша Кувекаловић

Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе (1)

Скај Аустрија против Аустријске јавне радиодифузне установе (1) – први део разматрања једне од најзначајнијих пресуда Суда правде ЕУ у домену електронских комуникација са акцентом на ваљаност члана 15(6) Директиве 2010/13/ЕУ о аудио-визуелним медијским услугама као и право емитера на приступ догађаима одвеликог интереса за јавност ради продукције и емитовања кратких вести. Исто тако, Суд разматра ограничење висине накнаде коју наплаћује ималац права на емитовање као и чланове 16. и 17. Повељe о основним правима Европске уније из угла начела пропорционалности. read more