Internet domeni - značaj i registracija

Internet domeni: značaj i registracija

Pisati o temama iz oblasti informatičkog prava, a ne spomenuti internetske domene i problematiku efikasne zaštite njihovog naziva bi umanjilo obim i značaj rasprave o korporativnom i personalnom identitetu u kibernetičkom prostoru. Iako na prvi pogled procedura registracije i korišćenje domena iz ugla internet korisnika izgleda jednostavno, sa pravnog aspekta posmatrano, «borba» za iste se može izroditi u pravu noćnu moru koja često podrazumijeva dugotrajne procedure, dokazivanje i finansijske izdatke u sudskim i vansudskim sporovima.

internet stvari - komunicirajući objekti

Internet stvari: komunicirajući objekti

Za razliku od personalnih kompjutera i mobilnih telefona koji predstavljaju nervne završetke današnjeg interneta, nervni završeci Interneta stvari biće mali, u većini slučajeva nevidljivi, jeftini kompjuteri izuzetno niske potrošnje koji će biti ugrađivani u stvari jednostavne kao konzerva piva ili komplikovane kao motor mlaznog aviona.

internet stvari

Internet stvari: koncept

Izraz Internet stvari u svom originalnom engleskom obliku je pre više od deset godina izmislio i upotrebio Kevin Ešton (eng. Kevin Ashton), da bi opisao koncept po kome će u budućnosti svakodnevni fizički objekti, stvari, biti povezani na Internet i moći komunicirati među sobom i sa ljudima.