PravoIKT

prva srpska internet prezentacija posvećena pravu informaciono-komunikacionih tehnologija

U decembru 2013. godine, na inicijativu Đorđa Đokića i Duška Martića, pokrenuta je prva srpska internet prezentacija posvećena pravu informaciono-komunikacionih tehnologija: PravoIKT – Serbian ICT Law Resource.
Nastalo kao reakcija na nezadovoljavajuće stanje domaće pravne teorije i prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, PravoIKT ima za cilj da objavljivanjem stručnih i informativnih tekstova, knjiga i elektronskih publikacija pozitivno utiče na:

  • podizanje svesti o pravnim izazovima razvoja IKT i neophodnosti kvalitetne zaštite prava fizičkih i pravnih lica na teritoriji Srbije;
  • sprečavanje zloupotreba u oblasti IKT, a naročito prava na zaštitu informacija o ličnosti i srodnih prava;
  • osavremenjavanje srpskog pravnog sistema uvođenjem novih prava i modernih mehanizama zaštite u oblasti IKT;
  • smanjenje pravne nesigurnosti u oblasti prava IKT.

PravoIKT danas okuplja nekoliko nezavisnih eksperata iz Srbije i Evrope koji dele interesovanje za teme kao što su privatnost, zaštita podataka o ličnosti, e-uprava, računarstvo u oblaku (cloud computing), internet stvari (internet of things) i e-trgovina.
Osmišljeno kao platforma otvorenog tipa, PravoIKT je namenjeno svima koji traže konkretne, tačne informacije o ovoj oblasti, a naročito:

  • pravnicima koji žele da se informišu, podele svoje znanje i iskustvo objavljujući članke i promovišu sopstvenu ili praksu organizacije za koju rade;
  • privatnom sektoru, pojedincima, advokatskim kancelarijama, kompanijama ili agencijama za ljudske resurse u potrazi za pravnim ekspertima specijalizovanim za pravo informaciono- komunikacionih tehnologija;
  • javnom sektoru i zaposlenima u zakonodavnoj, upravnoj ili sudskoj vlasti koji rade na izradi, primeni ili tumačenju zakona iz oblasti prava IKT, državnim službenicima zaduženim za uvođenje acquis communautaire u srpsko pravo;
  • nevladinim organizacijama čiji je cilj praćenje poštovanja ljudskih prava u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, zaštita potrošača, ili unapređenje i reforma pravnog sistema Srbije,
  • novinarima koji se bave srodnim temama, i traže stručno mišljenje ili eksperta koji može da pruži tačne informacije i interveniše na neku od tema vezanih za pravo i informaciono- komunikacionih tehnologija;
  • akterima EU projekata kojima visok nivo poštovanja prava iz oblasti IKT predstavlja obavezu u postupku izrade i podnošenja projektne dokumentacije, kao i svim zainteresovanim licima.

Pored aktuelnosti iz oblasti, PravoIKT objavljuje tumačenja zakona, pregled relevantne evropske sudske prakse, izveštaje sa konferencija, kao i selekciju elektronskih publikacija i time akterima na srpskom tržištu omogućava da budu u toku sa svim dešavanjima iz oblasti.
U cilju podizanja svesti o značaju privatnosti, zaštite podataka o ličnosti ili uticaju informaciono-komunikacionih tehnologija na pravo i društvo u kojem živimo, Pravo IKT predstavnicima medija omogućava privilegovan pristup informacijama iz oblasti.

Beograd, 08.05.2014

Saopštenje možete preuzeti u .pdf formatu.