Horizont2020: prioriteti

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020: prioriteti

Naučno-istraživački program Evropske unije, Horizont2020  ima tri prioriteta, na kojima se zasniva njegova podela na tri osnovne tematske celine u okviru kojih inovativni projekti mogu dobiti financijsku podršku. To su:

Svaki od ovih prioriteta, odnosno oblasti usmeren je na konkretan izazov. Tako, ”Izuzetnost u nauci” treba da pozivitno utiče na najkvalitetnije naučne i istraživačke kapacitete EU.

”Kompetitivna industrija” podrazumeva povećanje konkurentnosti industrije EU i maksimizaciju njenog potencijala za rast.

Konačno, ”Bolje društvo” uključuje najbitnije socijalne izazove ne samo na evropskom već i globalnom nivou. Ovaj segment će biti fokusiran na inovativno, transferzalno angažovanje društvenih nauka u cilju jačanja liderske pozicije EU u ovoj oblasti.

Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science)

Prva oblast – Izuzetnost u nauci, generalno je posvećena finansiranju naučno-istraživačke delatnosti, raznih grupnih i individualnih istraživanja, stručnom usaršavanju naučnika i omogućavanju pristupa infrastrukturi koja se koristi u naučne svrhe i povezivanju naučne zajednice.

Četiri glavna pod-programa u okviru ove teme su:

Osnovni cilj programa Horizont 2020 u oblasti ”Izuzetnosti u nauci” podrazumeva omogućavanje stabilnog toka prvoklasne naučno-istraživačke delatnosti svetskog ranga. Sve je podređeno povećanju dugoročne konkurentnosti EU na svetskom tržištu znanja.

Program podržava najbolje ideje, razvija talente u okviru EU, pruža istraživačima prioritetan pristup adekvatnoj infrastrukturi i omogućava Evropskoj uniji da postane i ostane atraktivno mesto za istraživački rad.

Kompetitivna industrija (eng. Competitive Industries)

Druga oblast, ”Kompetitivna industraija” podrazumeva liderstvo u industriji, a posvećena je inovacijama i primeni novih rešenja koja bi omogućila razvoj malih i srednjih preduzeća, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, kroz primenu novih tehnoloških rešenja u proizvodnji, upravljanju i ostalim poslovnim procesima.

Tri osnovna pod-programa su:

Ova oblast ima za cilj da kroz promovisanje ekonomski isplativih naučnih poduhvata podrži i olakša investicije u naučno-istraživačku delatnost. ”Kompetitivna industrija” treba da omogući strateške investicije u ključne industrijske i tehnološke grane i uveća potencijal za privredni rast kompanija iz EU. Jedan od ciljeva programa je olakšavanje investicija u mala i sredna preduzeća. Olakšavanje pristupa odgovarajućim količinama kapitala bi trebalo da im omogući da prerastu u lidere na globalnom nivou. U ovom kontekstu, jasno je da IKT zauzimaju značajno mesto.

Bolje društvo (eng. Better Society)

Treća oblast nazvana ”Bolje društvo” odnosi se na društvene izazove, a fokusirana je na inovativna rešenja koja bi trebalo da doprinesu rešavanju različitih društvenih problema u oblastima kao što su:

Horizont 2020 preslikava političke prioritete Evropske Unije i njenu strategiju u oblasti planiranja i usmeravanja razvoja društva kao i rešavanja socijalnih problema i izazova.

Ovako koncipiran, pristup društvenim izazovima bi trebalo da ujedini financijske resurse i znanje u različitim oblastima, povezujući tako društvene nauke sa tehničkim i tehnološkim disciplinama. Multidisciplinarnost je i ovde ključna reč, a IKT i pravo koje ih reguliše opet uživaju posebno mesto.

U okviru Horizonta 2020, ”Bolje društvo” omogućava naučno-istraživačku delatnost usmerenu ka ostvarenju konkretnih rezultata na tržištu. Kao takvo, ”Bolje društvo” je usmereno na podršku inovativnih aktivnosti, prototipiranja, testiranja, i konačno – izbacivanja konkretnih proizvoda na tržište i njihovu komercijalizaciju.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Zatvoreno za komentare.