Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri - DMCA

Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA

Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA je zakon kojim su postavljeni temelji zaštite autorskog prava na Internetu, a njegove najznačajnije karakteristike su tejkdaun notis (Takedown notice), odnosno zahtev za uklanjanje spornog materijala, kao i određena vrsta imuniteta, tj. mogućnosti da OSP (online service providers) ne budu automatski odgovorni za povrede autorskog prava.

Nacrt_zakona_o_elektronskom_dokumentu_PravkoIKT

Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja su od suštinskog značaja u modernom elektronskom poslovanju. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija započelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koja traje od 7. do 30. septembra 2016. godine. Ovaj zakon će zameniti postojeće zakone o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu i regulisati materiju u skladu sa rešenjima iz Uredbe EU o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskim transakcijama, kojom je prestala da važi Direktiva o elektronskom potpisu iz 1999. godine.