Ознака: регулисање нових технологија

  • Регулисање нових технологија: дилеме и вредности

    Регулисање нових технологија: дилеме и вредности

    Регулисање нових технологија је проблематично имајући у виду експоненцијални развој и непредвиђене последице које нове технологије доносе. Аутор указује на филозофско-социолошку дилему у регулисању нових технологија и њен однос према одређеним друштвеним вредностима.