Ознака: повереник

  • Иницијатива младих за људска права против Србије

    Иницијатива младих за људска права против Србије

    Иницијатива младих за људска права против Србије је случај вођен пред Европским судом за људска права у Стразбуру, који се односи на приступ информацијама од јавног значаја. Конкретно питање је одбијање агенције БИА да обелодани број лица под електронским надзором у току 2005. године.

  • Родољуб Шабић – Незадовољавајуће стање у заштити података

    Родољуб Шабић – Незадовољавајуће стање у заштити података

    Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије Родољуб Шабић, изнео је у разговору са Танјугом опажање да је стање у области заштите података о личности у Србији незадовољавајуће, наглашивши да је неопходно изградити систем и обезбедити уставом загарантоване стандарде.