Ознака: повеља о основним правима ЕУ

  • Неизвесна судбина европске Директиве о задржавању података

    Неизвесна судбина европске Директиве о задржавању података

    У саопштењу за штампу Суда правде Европске Уније објављеном данас, генерални адвокат Педро Круз Вилаљон је заузео став да је Директива о задржавању податка у целости у супротности са Повељом о основним правима ЕУ, тј. принципом законитости по коме свако ограничење основних људских права мора бити засновано на закону.