Ознака: пласирање робе

  • Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај

    Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај

    Трећи текст из серије о пласирању робе. За разлику од претходна два, који су за тему имали појам пласирања робе и његове облике, овај текст се бави претпоставкама које морају бити задовољене приликом емитовања програма који садржи пласирање робе.

  • Пласирање робе: дозвољени облици

    Пласирање робе: дозвољени облици

    Пласирање робе: дозвољени облици се бави облицима пласирања робе чије је појављивање законом допуштено у програмским садржајима. Након увођења у право ЕУ, пласирање робе је регулисао и српски законодавац Законом о електронским медијима.