Ознака: интернет оглашавање

  • Интернет оглашавање у новом Закону о оглашавању: Каква нам регулација треба?

    Интернет оглашавање у новом Закону о оглашавању: Каква нам регулација треба?

    Крајем јануара 2015. године надлежно министарство је представило је Нацрт новог Закона о оглашавању који по први пут у законодавство Србије уводи дефинисање интернет оглашавања. Основно је питање да ли се то чини на одговарајући начин и да ли би законска регулатива у области оглашавања могла да буде препрека за даљи развој модерних форми е-бизниса у нашој земљи.