Ознака: БИА

  • Иницијатива младих за људска права против Србије

    Иницијатива младих за људска права против Србије

    Иницијатива младих за људска права против Србије је случај вођен пред Европским судом за људска права у Стразбуру, који се односи на приступ информацијама од јавног значаја. Конкретно питање је одбијање агенције БИА да обелодани број лица под електронским надзором у току 2005. године.