Супервизор за заштиту података о личности ЕУ објавио приоритете за 2014

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Супервизор за заштиту података о личности Европске уније (The European Data Protection Supervisor – EDPS) објавио је план рада и приоритете за 2014. годину.

У саопштењу за јавност објављеном 18. децембра 2013. године, Петер Хустинкс (Peter Hustinx) који крајем месеца завршава свој други мандат на функцији Супервизора, набројао је неколико кључних области од којих је заштита података о личности најважнија. Према његовој изјави: ”Како се други мандат Супервизора завршава почетком 2014. године, пригодно је истаћи чињеницу да приватност и заштита података о личности данас представљају битан фактор у оквиру разних делатности ЕУ. […] Убрајање приватности и заштите података о личности међу основна људска права значи да њихова заштита у пракси мора остати висок приоритет на политичкој агенди ЕУ.

Како се наводи у саопштењу, значај улоге Супервизора у оквиру законодавне процедуре ЕУ се константно повећава. То значи да и поред ограничених ресурса којима располаже, допринос Супервизора мора и даље бити восоко-квалитетан и на време. Саопштење даље презицира кључне области од стратешког значаја које ће представљати основу Супервизорове консултантске делатности за 2014:

  • нови законодавни оквир за заштиту података о личности,
  • изградња поверења у глобалне токове података након обелодањивања програма за присмотру PRISM,
  • иницијатива за подршку економског развоја и Дигиталне агенде,
  • даља изградња области слободе, безбедности и правде (Area of Freedom, Security and Justice),
  • реформа финанцијског сектора,
  • пореске преваре и банкарска транспарентност.

Објављено

у

од