Пресуда Суда правде ЕУ у случају Гугл против Шпаније

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

У случају који се односи на примену ”права да се буде заборављен” (енг. right to be forgotten), Суд правде Европске уније у афери Гугл против Шпаније (енг. Google vs. Spain) je одлучио да грађани имају право да од популарног интернет претраживача траже да њихови подаци о личности буду избрисани из резултата претраге.

Суд је проценио да Гугл према праву ЕУ има статус обрађивача података о личности. Одлуку о сопственој месној надлежности, и примени права ЕУ која из тога произлази, Суд је донео на основу чињенице да путем своје шпанске филијале, америчка компанија има успостављено значајно присуство и интересе на територији ЕУ. По овом основу, Гугл припадају и обавезе које проистичу из права ЕУ. У овом случају, у питању је правни оквир којим се регулише заштита приватности и података о личности.

право да се буде заборављен

Подсећања ради, у предмету је од Суда правде ЕУ затражено да се изјасни о ”праву да се буде заборављен”, које постоји у правним системима неких држава чланица ЕУ и које појединцима омогућава да од обрађивача података затраже и добију брисање података о личности који их се тичу.

Европска комисија је предложила увођење овог проблематичног правног института у оквиру актуелне реформе правног оквира о заштити приватности и података о личности, која је почела у 2012. години.

Према резоновању Суда, Гугл је одговоран за обраду података о личности који се у виду резултата појављују и на интернет страницама трећих лица. Лица о чијим се подацима ради, могу се у циљу њиховог брисања обратити директно обрађивачу, у овом случају компанији Гугл.

У случају да њихов захтев не буде узет у обзир, лица имају могућност да контактирају државни орган задужен за заштиту приватности и података о личности.

последице одлуке

Одлука Суда правде ЕУ у случају Гугл против Шпаније има две основне последице по интернет претраживаче. Прва последица је везана за чињеницу да ће се од сада претраживачи сматрати одговорним за обраду података о личности без обзира на то да ли су упућени у природу информација које обрађују или не.

Друга последица се односи на обавезу претраживача интернета да предузму одговарајуће кораке и да се припреме за доношење конкретних одлука по основу захтева појединаца за брисање података о личности.


Објављено

у

,

од